Bedrijfsruimte Huren Utrecht

Bedrijfsruimte Huren Utrecht

bedrijfsruimte huren Utrecht

Bedrijfsruimte huren Utrecht, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


Op de kantorenmarkt van Utrecht zijn positieve ontwikkelingen te melden. Het opnamevolume is het afgelopen jaar met maar liefst 11% gestegen. Daarnaast daalde het beschikbare kantooraanbod met 7,5%, waardoor de markt telkens meer in evenwicht komt. Wel komen de verschuivingen op de markt de kwaliteit van het aanbod niet ten goede, waardoor er ook investeringen nodig zijn in de bestaande kantoren om voldoende concurrerend aanbod te behouden.
Bedrijfsruimte Huren Utrecht, het aanbod van kantoorruimte


Het totale beschikbare kantooraanbod komt in de regio Utrecht op 1 januari 2017 uit op 630.700 m². Hiervan is 385.500 m² beschikbaar in de gemeente Utrecht en 245.200 m² in de randgemeenten rondom Utrecht. Voor beide geldt dat het een daling betreft van respectievelijk 3% en 13,5%. Vooral de stevige daling in de randgemeenten is opvallend, aangezien de dynamiek op de markt laat zien dat veel bedrijven vanwege de lagere huurprijzen de overstap maken vanuit de randgemeenten naar de gemeente Utrecht. Dit geeft eens te meer aan dat in de randgemeenten transformaties goed worden opgepakt en een belangrijk deel van het ongeschikte aanbod uit de markt wordt genomen.


bedrijfsruimte huren UtrechtBedrijfsruimte Huren Utrecht, het opnamevolume 


Het totale opnamevolume kwam voor de regio Utrecht in 2016 uit op 121.250 m². Hiervan heeft ruim driekwart plaatsgevonden in de gemeente Utrecht. In de gemeente Utrecht betekent dit dat het opnameniveau ten aanzien van vorig jaar met ruim 24% is gestegen. In de randgemeenten viel het opnamevolume juist terug met 17,5%. Dit heeft alles te maken met de eerder benoemde verschuiving van bedrijven vanuit de randgemeenten naar de gemeente Utrecht.
Bedrijfsruimte Huren Utrecht, huurprijsontwikkelingen


Over de hele breedte bezien stabiliseren de prijzen in de regio Utrecht. Als echter nader wordt ingezoomd op de regio blijkt dat de prijzen in de randgemeenten nog een zekere neerwaartse marktdruk kennen.  In de gemeente Utrecht is een duidelijk stabilisatie zichtbaar van de prijzen. Op specifieke locaties zoals het centrum van Utrecht en de kantoren aan de Maliebaan kennen inmiddels alweer een lichte prijsstijging. Dit komt nog maar in beperkte mate tot uiting in de gerealiseerde huurprijzen, echter blijkt uit de ontwikkeling van de incentives dat de marktdruk toeneemt. De verwachting is dat komend jaar deze trend doorzet en dat de opwaartse prijsdruk ook weer meer en meer zichtbaar zal zijn in de gerealiseerde huurprijzen.
Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met bedrijfsruimte in Utrecht?


bedrijfsruimte huren Utrecht

Papendorp/Nieuwerijn


Nieuwerijn is een onderdeel van Papendorp. Deze locatie combineert kantoor- en bedrijfsruimte. Denk aan een laboratorium, studio, data- en archiefopslag. Op Nieuwerijn vindt u IT-bedrijven en andere zakelijke dienstverleners. Het is een aantrekkelijke en goed bereikbaar bedrijventerrein dankzij de centrale ligging dichtbij knooppunt Oudenrijn in Nederland. Papendorp/Nieuwerijn heeft een prettige, parkachtige inrichting.

De Wetering


De Wetering-zuid ligt aan A2 en dichtbij het toekomstige Leidsche Rijn Centrum. The Wall, het Antonius ziekenhuis en Leidsche Rijn station zijn in de buurt. Op deze locaties vindt u medisch gerelateerde bedrijven, zakelijke dienstverleners en ICT-bedrijven. De Wetering-zuid is goed bereikbaar vanaf de A2.

Oudenrijn


Kenmerkend voor Oudenrijn zijn de verschillende bedrijven uit de handel, transport en industrie. Het bedrijventerrein heeft dankzij de aansluiting op de A2 en de A12 een goede (auto)bereikbaarheid.

Haarrijn


Dit langgerekte bedrijventerrein ligt tussen de A2, een woonwijk en de Haarrijnse plas. Hier vindt u lichte industrie, bouw, (groot)handel, distributie en autobedrijven.

Utrecht Science Park


Utrecht Science Park is de locatie voor Life Sciences, Health en Sustainability. Hier vindt u de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum en de Hogeschool Utrecht. Maar ook Hubrecht, Nutricia Research, Genmab en Merus nog zo’n 80 bedrijven en organisaties. USP is goed te bereiken met zowel de auto als het openbaar vervoer.

Lage Weide


Lage Weide ligt aan de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal. Er is een binnenhaven met spoor. Op bedrijventerrein Lage Weide vindt u veel verschillende soorten bedrijven. Van logistieke bedrijven en bouwbedrijven tot groothandels en sloop- en afvalverwerkende bedrijven. Lage Weide ligt centraal, is volop in ontwikkeling en biedt ruimte aan veel verschillende bedrijven en organisaties.

Nieuw Overvecht


Nieuw Overvecht ligt tussen de A2 en de A27 via de Noordelijke Randweg. Bedrijventerrein Nieuw Overvecht is een kleinschalig, modern bedrijventerrein met 200 bedrijven. Om het bedrijventerrein aantrekkelijker en veiliger te maken, zijn er in de afgelopen jaren verschillende, succesvolle projecten uitgevoerd.

Cartesiusweg (Werkspoorkwartier)


Creatieve ondernemers krijgen een kans in het Werkspoorkwartier. Het bedrijventerrein ligt centraal en u vindt er veel creatieve bedrijven en organisaties. Er is ook plek voor bedrijven die positief bijdragen aan minder verkeer in de stad.

Kanaleneiland


Door Kanaleneiland of Business Eiland Kanaleneiland lopen belangrijke wegen waardoor dit gebied ontsloten wordt door verschillende uitvalswegen. Het is een gemengd gebied met kantoren, bedrijfsruimte en groothandelsbedrijven. Het gebied maakt deel uit van de Merwedekanaalzone.

Merwedekanaalzone


De Merwedekanaalzone (ten noorden van de Beneluxlaan) is in ontwikkeling. Het gebied krijgt een woonbestemming maar er is ook volop ruimte voor kleinschalig werken en andere voorzieningen. De komende 30 jaar worden hier samen met deelgebied 6, 6.000-9.000 woningen gebouwd.

Bronvermelding  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Utrecht zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Utrecht
Reactie plaatsen