Bedrijfsruimte Huren Den Bosch

Bedrijfsruimte huren Den Bosch

bedrijfsruimte huren Den bosch

Bedrijfsruimte huren Den Bosch, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


Na een slecht jaar in 2015, met een opname van 17.450 m², is de kantorenmarkt in 2016 weer volledig aangetrokken. Het opnamevolume kwam in 2016 uit op 40.800 m², wat meer in lijn is met het langjarige gemiddelde vóór 2015. Zo was er duidelijk veel dynamiek zichtbaar bij de kleinere metrages, terwijl ook enkele grotere zoekvragen, die in 2015 uitbleven, dit jaar wel zijn voorbij gekomen


Naast een hoog opnamevolume werken ook de transformaties van kantoorpanden naar overwegend woningen in positieve zin mee in het creëren van een evenwichtigere kantorenmarkt in Den Bosch. De gemeente werkt graag mee aan dergelijke transformatietrajecten, waardoor al enkele jaren sprake is van een daling van het beschikbare kantorenaanbod c.q. de leegstand.
Bedrijfsruimte Huren Den Bosch, het aanbod van kantoorruimte


Het beschikbare kantorenaanbod ligt op 1 januari 2017 op 114.300 m². Dit betekent een stevige daling ten aanzien van vorig jaar met ruim 15%. De voornaamste daling, die sinds 2015 is ingezet is zichtbaar in het centrum van Den Bosch. Daarnaast is ook in het meest recente jaar het aanbod sterk gedaald in de A2 zone en Noord Den Bosch, toch staat hier nog wel de helft van het totaal beschikbare aanbod te koop of te huur. Aan de sterke aanboddaling in de laatste twee jaar liggen twee oorzaken ten grondslag. Ten eerste is zichtbaar dat door het economische herstel het aantal effectieve opnames weer toeneemt. Huurders die verhuizen nemen vaak een vergelijkbaar aantal meters of meer meters op dan dat men achterlaat. Hierdoor neemt de totale vraag naar kantoorruimte toe in Den Bosch. Daarnaast trekt Den Bosch ook nieuwe bedrijven aan vanwege het goede vestigingsklimaat en de centrale ligging.


bedrijfsruimte huren Den Bosch


Bedrijfsruimte Huren Den Bosch, het opnamevolume


Afgelopen jaar mag gezien worden als een sterk opnamejaar. Het opnamevolume kwam over 2016 uit op 40.800 m², een stijging ten aanzien van vorig met maar liefst 234%. Naast het feit dat het aantal transacties van kleine kantoorgebruikers hoog lag, is zichtbaar dat er ook een aantal verschuivingen hebben plaatsgevonden van grotere kantoorgebruikers.
Bedrijfsruimte Huren Den Bosch, huurprijsontwikkelingen


De huurprijzen zijn grofweg ongewijzigd vergeleken met vorig jaar. Ondanks de toegenomen marktdynamiek blijft het beschikbare aanbod dermate ruim dat het niet direct leidt tot opwaartse prijsdruk. Wel is zichtbaar dat de krapte op telkens meer locaties toeneemt, waardoor in de nabije toekomst, zeker bij een toename van de totale kantorenvraag, de prijs weer zal gaan toenemen. Op dit moment ligt de bandbreedte van de huurprijzen grofweg tussen de € 90 en € 140 per m². Op het Paleiskwartier ligt het huurprijsniveau tussen circa € 135 en € 170 per m² 


Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met bedrijfsruimte in Den Bosch?


bedrijfsruimte huren Den Bosch

1. De Brand


De Brand is de moderne zichtlocatie voor bedrijven die zich willen presenteren aan de rijksweg A2. De Brand is het voorbeeld van een modern gemengd bedrijventerrein met een hoge gebiedskwaliteit: Een krachtige stedenbouwkundige structuur, hoogwaardige architectuur en een aantrekkelijke openbare ruimte. Daarnaast zijn er in het gebied uitstekende voorzieningen zoals horeca, kinderopvang en vergaderfaciliteiten.


Belangrijke doelgroepen voor De Brand zijn ICT-bedrijven, groothandel, productie en distributie. De autobereikbaarheid is uitstekend. De ondernemersvereniging De Brand draagt voor uitvoering van een compleet pakket aan parkmanagement zoals collectieve inkoop van beveiliging en de afvoer van bedrijfsafval.2. De Groote Vliet


Het Bedrijvenpark De Groote Vliet is gelegen vlakbij de A2 met een goede verbinding naar de A59. Vanwege die aantrekkelijke ligging en door een intensieve en duurzame benutting van het terrein in een parkachtige omgeving, kan met recht gesproken worden van een bedrijvenpark met allure! Op een bedrijvenpark als De Groote Vliet spelen kleur en materiaalgebruik een belangrijke rol. Kleuren en materialen met een industrieel karakter zoals glas en metaal hebben de voorkeur.


De bouwblokken aan de entree zijn bedoeld voor showrooms. Direct daarachter is reeds een bouwmarkt gevestigd. Aan de noordelijke rand van het park kunnen ook showrooms worden gerealiseerd. Het oostelijke deel is bestemd voor groothandels- en dienstenfuncties met kantoren. Er wordt gedacht aan groothandelsbedrijven in bijvoorbeeld de foodsector, grafische industrie, elektrotechnische bedrijven en automatisering.3. De Herven


De Herven is een gemengd bedrijventerrein aan de snelweg A2 met een grote verscheidenheid in functies en uitstraling. De bereikbaarheid per auto is met een directe oprit aan de snelweg ideaal. Ook het openbaar vervoer is uitstekend. Er zijn goede busverbindingen met het centrum en het NS-station ’s-Hertogenbosch Oost is op loopafstand. De zichtlocatie aan de A2 bestaat gedeeltelijk uit grote moderne kantoorgebouwen, bijvoorbeeld het Bolduc-gebouw en het SAP-gebouw. Daar achter is ook een aantal kleinschalige kantoorgebouwen gerealiseerd.


Een groot gedeelte van het terrein is in gebruik als bedrijventerrein met productie, groothandel en logistiek. Kenmerkend is de omvangrijke vernieuwde woonboulevard met grootschalige winkels voor wooninrichting, bouwmarkt en horeca. Daarnaast is er een autoboulevard.4. De Rietvelden


Bedrijventerrein De Rietvelden is het grootste bedrijventerrein van ‘s Hertogenbosch met een oppervlakte van circa 250 hectare. Door de ligging direct aan de snelweg A59 zijn De Rietvelden makkelijk te bereiken. Dit terrein kenmerkt zich door een aantal grote bedrijven zoals Heineken, TNT. Een container terminal en een autoboulevard. Ook is er ruimte voor kleinere bedrijven.5. De Terp


Het bedrijventerrein ligt direct aan de afrit 51 van de A59. Het bedrijventerrein is vanaf de stations in ’s-Hertogenbosch en Oss met buslijn 90 van het openbaar vervoer goed bereikbaar (bushalte Rijksweg 90). De noordzijde van het bedrijventerrein biedt ruimte aan lichte ambachtelijke bedrijven (maximale oppervlakte 1.500m², bedrijfscategorieën 1 en 2) met de mogelijkheid om een bedrijfswoning op te richten. Op het midden - en zuidelijke gedeelte van het bedrijventerrein zijn middelgrote bedrijven tot een oppervlakte van 5000 m² (maximaal categorie 3.1) toegestaan.6. Empel


In Empel zijn bedrijfsgronden uitgeefbaar op Empel-Zuid en Empel-Maasakkers. Beide locaties liggen strategisch ten noordoosten van ’s-Hertogenbosch, tussen de kern Empel en het knooppunt van de rijkswegen A2/A59 in. Op Empel-Maasakkers zijn nog slechts twee kavels uitgeefbaar, waarvan één de mogelijkheid heeft voor het realiseren van een bedrijfswoning. Empel-Zuid wordt in twee fasen uitgegeven. Een modern bedrijventerrein ten behoeve van kleine en middelgrote bedrijven in de lichtere milieuklassen. Bijvoorbeeld: lichte industrie, ambachtelijke bedrijvigheid, bedrijfsmatige dienstverlening. De oprit A2 bevindt zich op slechts drie kilometer van de locatie. Kavels zijn beschikbaar vanaf circa 1.800 m².7. Heesch West

De gemeenten Oss, Bernheze en 's-Hertogenbosch ontwikkelen samen een nieuw regionaal bedrijventerrein. Het terrrein komt te liggen aan de A59, direct ten westen van Heesch. Dit regionale bedrijventerrein is met name bestemd voor bedrijven die de nodige ruimte vragen zoals logistieke bedrijven, productiebedrijven en groothandel. De openbare ruimte, de kavels, gebouwen en productieprocessen worden vanuit een duurzaam karakter ontwikkeld. Het terrein krijgt een flinke omvang van circa 100 ha. Bedrijven kunnen zich er vanaf 2018 vestigen.


8. Maaspoort

Het gebied van het High Tech Park en industrieterrein Maaspoort vormde lang één geheel voor de ondernemersvereniging HTMT. Aan dit gebied is Treurenburg toegevoegd. Laatsgenoemd terrein met nieuwbouwmogelijkheden wordt op een aparte pagina op deze website toegelicht: Treurenburg. De autobereikbaarheid is uitstekend. De locaties bevindt zich direct aan de A59. High Tech Park ligt net ten zuiden van de A59, Maaspoort aan de noordkant.Maaspoort en High Tech Park zijn twee moderne gemengde bedrijventerreinen. High Tech Park is kantoorachtig van aard. Maaspoort is overwegend bedrijfsmatig van aard met groothandelsbedrijven, bouwnijverheid, transport, garage- en metaalbedrijven.


9. Paleiskwartier

Het Paleiskwartier in ‘s-Hertogenbosch is de toplocatie voor juridische diensten, financiële diensten, zakelijke dienstverlening en kennisinstellingen. Het Paleiskwartier grenst direct aan de westkant van het Centraal Station. In enkele minuten is de afstand naar de historische binnenstad gewandeld via de stations-passarelle of via de nieuwe Paleisbrug over het spoor. De bereikbaarheid per auto is uitstekend met de nieuwe Randweg die het Paleiskwartier verbindt met de rijkswegen A2 en A59.


10. Pettelaarpark


Pettelaarpark aan de snelweg A2 is al vele jaren een van de meest prominente en succesvolle snelweglocaties van Nederland. Pettelaarpark vormt de zuidelijke entree van ’s-Hertogenbosch en de vestigingsfactoren voor auto-gerelateerde zakelijke dienstverleners zijn uitstekend. Het park ligt direct aan de op- en afrit van de snelweg A2 en is uitstekend zichtbaar vanaf de snelweg. Toch ligt Pettelaarpark ook op korte afstand van de binnenstad van ’s-Hertogenbosch, die met het uitstekende openbaar vervoer in enkele minuten bereikbaar is. Veel bezoekers aan de Bossche binnenstad maken daarom volop gebruik van het Transferium op Pettelaarpark.11. ROSMALEN - KRUISSTRAAT


In Rosmalen zijn diverse bedrijvenlocaties voor de vestiging van uw bedrijf. Het bedrijventerrein De Kruisstraat is in Rosmalen het grootste en goed bereikbaar vanaf de A59. Maar ook bedrijventerreinen De Overlaet en met name De Groote Vliet bieden u geschikte ruimten aan de A2. Het bedrijfsleven is goed georganiseerd in het Rosmalens Ondernemers Contact.12. Treurenburg 


Bedrijvenpark Treurenburg is een modern gemengd bedrijventerrein van hoge kwaliteit aan de noordzijde van ’s-Hertogenbosch. Het park heeft een langgerekte vorm en ligt tussen de spoorlijn naar Utrecht en het groene buitengebied. Treurenburg krijgt een campusachtige uitstraling van een groen park waarin hoogwaardige vrijstaande bedrijfsgebouwen staan. De autobereikbaarheid is uitstekend doordat het bedrijvenpark met twee entree’s is aangesloten op de doorgaande verbindingsweg tussen de A59 en Hedel. Per openbaar vervoer wordt het park in de toekomst goed bereikbaar. Er is een bushalte gerealiseerd en er is rekening gehouden met de realisatie van een NS-station (voorstadhalte) in de toekomst.13. Willemspoort


Willemspoort wordt een levendige en gemengde locatie aan de groene zuidwest-rand van de stad, met medische zorg, kennisontwikkeling, wonen, kantoren en het Koning Willem 1 college (15.000 studenten MBO). Willemspoort vormt de verbindende schakel tussen het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis en de kennisinstellingen ZLTO, Avans Hogeschool en Has Den Bosch. De ligging en bereikbaarheid van Willemspoort zijn zeer gunstig. Het gebied is via de nieuwe Randweg direct aangesloten op de rijkswegen A2 en A59. Daarnaast is er een directe snelle busverbinding met het Centraal Station. Er zijn aantrekkelijke routes voor fietsers en voetgangers naar het Paleiskwartier en naar het bijzondere buitengebied aan de zuidzijde van de stad: “De Gement” en “De Bossche Broek”. Willemspoort biedt ruimte aan kantoren, laboratoria en andere functies, die aansluiten bij het gemeentelijk speerpunt agrifood. Het gebied ligt centraal in de growcampus, het brede netwerk van bedrijven, ondernemers, studenten en onderzoekers op het gebied van agrifood.
Bronvermelding  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Den Bosch zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Den Bosch

  •  

Reactie plaatsen