Bedrijfsruimte Huren Hilversum

Bedrijfsruimte Huren Hilversum

bedrijfsruimte huren Hilversum

Bedrijfsruimte huren Hilversum, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


De kantooropname in Gooi- en Eemland is in 2016 uitgekomen op 39.000 m². Deze toename van 51% ten opzichte van 2015 brengt de opname net boven het langjarig gemiddelde en op het hoogste niveau sinds 2011. Van de kantooropname in Gooi- en Eemland in 2016 was de opname van Hilversum 18.000 m². Het beschikbare aanbod op de markt daalde in een jaar tijd met 21%. Het is voor het eerst sinds 2008 dat het aanbod lager ligt dan het voorgaande jaar. Dit blijkt uit cijfers van internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield.


In de regio Gooi- en Eemland blijft de huurprijs onder druk staan. Gemiddeld wordt voor een vierkante meter bedrijfsruimte  € 45 per jaar aan huur betaald. In Hilversum zijn de hoogste huren te vinden. Het Havenkwartier realiseert met een top van € 65 per vierkante meter per jaar.
Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met bedrijfsruimte in Hilversum?


bedrijfsruimte huren Hilversum

1. Het Havenkwartier


Het Havenkwartier is het grootste gemengde bedrijventerrein in Hilversum. Het bedrijventerrein wordt begrensd door de Vreelandseweg, Gijsbrecht van Amstelstraat, Gooise Vaart/Beresteinseweg en het Sportpark Berestein. Het terrein kent tegenwoordig twee havenarmen. Deze worden benut door betoncentrale Mebin, diverse woonboten, de roeivereniging en de recreatievaart. De bedrijvigheid op het Havenkwartier (130 bedrijven en meer dan 1.600 arbeidsplaatsen) wordt gekenmerkt door groothandel, transport en logistiek, (zware en lichte) industrie, detailhandel en zakelijke dienstverlening. Het is één van de weinige terreinen in de regio waar de hogere milieuhindercategorieën zich mogen vestigen.2. Korte Noorderweg


Bedrijventerrein Korte Noorderweg is een klein van circa 4 hectare en ligt dichtbij het station en centrum van Hilversum. Door de ligging is het terrein makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.3. Kerkelanden


Bedrijventerrein Kerkelanden, omsloten door de Diependaalselaan, Kerkelandenlaan, Loosdrechtseweg, en Oscar Romerolaan is vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw tot ontwikkeling gebracht. Het laatste deel, gelegen aan de zuidzijde werd begin jaren negentig gerealiseerd, waarbij tevens een ontsluiting tussen de wijk Kerkelanden en de Loosdrechtseweg ontstond. Op bedrijventerrein Kerkelanden zijn op dit moment circa 120 bedrijven gevestigd met ongeveer 1.800 werknemers. Het terrein is te karakteriseren als een gemengd bedrijventerrein; dat wil zeggen een terrein met in hoofdzaak bedrijfsruimtegebruikers, aangevuld met andere functies. Sterk vertegenwoordigd zijn autobedrijven (showroom, schade), ICT en media. Het gebied fungeert als cluster voor autoshowrooms. Opvallend is de aanwezigheid van enkele relatief grote bedrijven, waaronder Tomingroep. Naast meer traditionele bedrijvigheid hebben zich ook andere functies gevestigd, zoals sportvoorzieningen en een zorginstelling. Conform het vigerend bestemmingsplan kunnen zich op Kerkelanden bedrijven tot en met milieucategorie 3, alsmede sportvoorzieningen vestigen.4. Mediapark Hilversum


Ondernemen op het Media Park betekent ondernemen in het hart van de Nederlandse media wereld. Omringd door gevestigde namen en jong talent ben je onderdeel van een ondernemende community. Een plek die zich tevens onderscheidt in een hoog voorzieningenniveau op het gebied van media, zowel technisch als in de verscheidenheid aan ruimten.Het Media Park stelt zich ten doel ondernemers in elke vorm te ondersteunen, zodat zij zich enkel hoeven te focussen op het excelleren en de groei van de onderneming. Met Media Park Beheer kent het park een ‘dedicated’ beheerorganisatie die kan bouwen op 40 jaar ervaring in de media. Zij begrijpt dan ook beter dan wie dan ook de opgaven waar media gerelateerde bedrijven voor staan, kennen de mensen op het park en zijn dan ook in staat om een professionele, maar vooral persoonlijke service op maat te bieden.


Bronvermelding:  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Hilversum zijn onttrokken uit het rapport van Cushman & Wakefield, "Nederland compleet, kantoren- en bedrijfsruimtemarkt factsheet januari 2017"
  • Gemeente Hilversum
  • DTZ Zadelhoff
Reactie plaatsen