Bedrijfsruimte Huren Leeuwarden

Bedrijfsruimte huren Leeuwarden

bedrijfsruimte huren Leeuwarden

Bedrijfsruimte huren Leeuwarden, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


Het gaat goed op de kantorenmarkt van Leeuwarden. Er wordt een stevige daling van het beschikbare aanbod geconstateerd, terwijl het opnamevolume nu al drie jaar op een relatief hoog niveau acteert. Dit alles zorgt er voor dat de kantorenmarkt van Leeuwarden langzaamaan krapper wordt. Toch blijft er nog wel sprake van een relatief ruime markt, waarbij gesproken kan worden van overaanbod op de kantorenmarkt van Leeuwarden. Derhalve blijft het goed om transformatiemogelijkheden te overwegen voor specifieke kantoorobjecten die zich goed lenen voor een andere functie dan kantoor.
Bedrijfsruimte Huren Leeuwarden, het aanbod van kantoorruimte


Op 1 januari 2017 is het beschikbare kantooraanbod in Leeuwarden gedaald tot 89.450 m². Dit betekent een daling van 10,2% ten aanzien van vorig jaar. Ten opzichte van de piek in 2014 is het aanbod gedaald met bijna 29%. Deels komt deze daling vanwege een aantal onttrekkingen ten behoeve van transformaties, echter is het overgrote deel van de daling veroorzaakt door additionele vraag op de kantorenmarkt. De voornaamste aanboddaling is gerealiseerd in Leeuwarden West en Zuid, terwijl het beschikbare kantooraanbod in het centrum van Leeuwarden juist steeg. Een bijzondere constatering, omdat in de meeste regio’s juist sprake is van een aanzienlijke daling van het aanbod in het centrumgebied.


bedrijfsruimte huren LeeuwardenBedrijfsruimte Huren Leeuwarden, het opnamevolume 


Het opnamevolume komt over 2016 uit op 14.000 m². Dit betekent een lichte daling ten aanzien van vorig jaar toen het opnameniveau nog op 15.750 m² lag. Langjarig is er wel duidelijk sprake van een hoog opnameniveau. De voornaamste opnames concentreerde zich dit jaar in het zuiden en westen van Leeuwarden. In het centrum werd vooral zeer kleinschalig aangehuurd.
Bedrijfsruimte Huren Leeuwarden, huurprijsontwikkelingen


In Leeuwarden zijn de gerealiseerde huurprijzen de laatste jaren nagenoeg onveranderd. Afhankelijk van de kwaliteit van het aanbod liggen de huurprijzen in Leeuwarden tussen de € 65 en € 110 per m². Mede vanwege de relatief lage marktdynamiek in het centrum van Leeuwarden c.q. nabij het station staan de prijzen daar nog wel onder druk. Vanwege het feit dat binnen dit gebied nog meer kantoorruimte op de markt komt is de verwachting dat de huurprijzen hier nog licht zullen dalen.
Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met bedrijfsruimte in Leeuwarden?


bedrijfsruimte huren Leeuwarden

1. De Hemrik


Midden jaren zeventig is de gemeente Leeuwarden gestart met de aanleg van het bedrijventerrein Hemrik. De Hemrik beslaat een gebied van circa 230 hectare en ligt aan de oostkant van leeuwarden. Het terrein telt op dit moment zo'n 250 gevestigde bedrijven waarvan er zo'n 145 lid zijn van de bedrijvenvereniging.De Hemrik is bestemd voor industriële, ambachtelijke, groothandels- en garagebedrijven. Detailhandel kan onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan. Speerpunten van de vereniging zijn kwaliteit en duurzaamheid.2.  Bedrijventerrein Leeuwarden West / De Zwette


Bedrijventerrein Leeuwarden West /De Zwette gelegen in Leeuwarden is circa 168 hectare groot. Het bedrijventerrein ligt ten zuidwesten van Leeuwarden. Zuidelijk grens het terrein aan de N31 die uitloopt in de snelweg A32. Hierdoor is het terrein goed te bereiken met de auto. De bedrijvenvereniging Leeuwarden west zorgt voor een gezond ondernemers klimaat waarin Leeuwarden west zich verkeerd. Ruim 145 bedrijven zijn aangesloten bij de bedrijvenvereniging. De Bedrijvenvereniging De Zwette is opgericht in december 1991 onder de naam Bedrijvenvereniging Leeuwarden West. In 2012 is deze omgedoopt in De Zwette winkel en bedrijvenpark.3. Bedrijventerrein Newtonpark


Bedrijventerrein Newtonpark IV is een uniek bedrijventerrein aan de Zuidwest-rand van Leeuwarden. Uniek omdat het veel meer biedt dan vergelijkbare bedrijventerreinen. Zeker aan ondernemers die hun product koppelen aan duurzame uitgangspunten. Omdat dit economisch aantrekkelijk is. Omdat het de energiekosten terugdringt. Omdat het een voorsprong geeft op de concurrentie. Maar ook de locatie is aantrekkelijk: de Randstad en Duitsland zijn snel bereikbaar. Daarnaast wordt aantrekkelijke architectuur gestimuleerd. Het eigen pand is meer waard als dat van de buren kwaliteit uitstraalt. Die ambitie maken we waar op Newtonpark IV.4. Business park Leeuwarden 


Het terrein Business Park Leeuwarden ligt boven het bedrijventerrein de Zwette en is 33,1 hectare groot.

Bronvermelding:  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Leeuwarden zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Bedrijvenvereniging De Hemrik
  • Gemeente Leeuwarden
Reactie plaatsen