Bedrijfsruimte Huren Houten

Bedrijfsruimte Huren Houten

 

Bedrijfsruimte huren Houten, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


Net als in de gemeente Utrecht en Nieuwegein blijft het aantal onttrekkingen  in Houten hoog, waardoor zowel de voorraad als het aanbod van kantoorruimte daalt. Toch zullen deze transformaties nodig blijven om het verouderde meer incourante vastgoed uit de markt te nemen. Uit de markt valt namelijk op te merken dat door de opwaartse verhuizingen de leegstand zich telkens meer concentreert in het verouderde vastgoed.
Bedrijfsruitme Huren Houten, het aanbod van kantoorruimte


Het aanbod kantoorruimte is gedaald in Houten. In 2016 was er nog 58.900 m2 beschikbaar en dit is gedaald naar 42.250 m2 in 2017. Dit is niet opvallend, aangezien de dynamiek op de markt laat zien dat veel bedrijven vanwege de lagere huurprijzen de overstap maken vanuit Houten naar de gemeente Utrecht. Dit geeft eens te meer aan dat in de randgemeenten transformaties goed worden opgepakt en een belangrijk deel van het ongeschikte aanbod uit de markt wordt genomen.
Bedrijfsruimte Huren Houten, huurprijsontwikkelingen


Over de hele breedte bezien stabiliseren de prijzen in de regio Utrecht. Als echter nader wordt ingezoomd op de regio blijkt dat de prijzen in de randgemeenten nog een zekere neerwaartse marktdruk kennen. Dit geldt zeker voor de kantorenmarkt van Houten waar een daling van 4% te zien is in de huurprijs in 2017 ten opzichte van 2016
Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met bedrijfsruimte in Houten?


bedrijfsruimte huren Houten

1. De Meerpaal


Met circa 35 hectare uitgeefbare grond is De Meerpaal het grootste bedrijventerrein in Houten. Het bedrijventerrein wordt gekenmerkt door een overzichtelijke opzet, een uitstekende bereikbaarheid en een onderscheidende uitstraling. De kavels kunnen flexibel worden ingedeeld en variëren van minimaal 2.000 m2 tot ongeveer 1,5 ha. Maximaal 50% van het vloeroppervlak mag als kantoor worden benut. De Meerpaal is een gemengd bedrijventerrein, dat plaats biedt aan bedrijven uit de dienstverlening, groothandel, bouwwereld, lichte industrie of logistieke dienstverlening. Zowel lokale, regionale als (inter)nationale bedrijven zijn welkom voor vestiging.2. De Molenzoom


De Molenzoom gelegen in het centrum van Houten is de enige echte kantorenlocatie van Houten. Het is als zichtlocatie gelegen langs het spoor en heeft een prima ontsluiting via de Koppeling en Rondweg. De ontsluiting voor OV en fiets is eveneens uitstekend. De goed onderhouden kantoorgebouwen en de fraaie groenstroken worden over de hele kantorenlocatie doorsneden door de centrale weg De Molen. Om de oplopende leegstand tot staan te brengen, wordt initiatief beloond. Het kantorengebied is nog vitaal. De gebouwen en de openbare ruimte van goede kwaliteit. Naast kantoren zijn meerdere functies in het gebied ontwikkeld, zoals sport, horeca en andere maatschappelijke functies. In de toekomst behoort transformatie van kantoorgebouwen naar bijvoorbeeld een woonfunctie ook tot de mogelijkheden. Er wordt vanuit een gebiedsgerichte visie toegewerkt naar de meest optimale ontwikkeling van kantorenlocatie Molenzoom.3. De Schaft/de Koppeling


De Schaft, het oudste bedrijventerrein van Houten, is begonnen aan een tweede jeugd. Het centraal in Houten gelegen terrein wordt de komende jaren grondig opgeknapt. Volgens de inmiddels bekende Houtense aanpak, waarbij kwaliteit voorop staat, wordt de openbare ruimte onder handen genomen. Ontsluiting en infrastructuur worden door de gemeente aangepast aan de eisen van de huidige èn toekomstige tijd. Ook het bedrijfsleven werkt actief mee. Gevestigde bedrijven knappen hun panden op. En nieuwe bedrijven en kantoren vestigen zich op de uit te geven kavels. De Schaft gaat ruimte bieden aan bedrijven met een oppervlakte van circa 500 tot 1500 m2. In totaal is ongeveer 1,5 hectare nieuw uit te geven bedrijfsgrond beschikbaar. De grond wordt uitgegeven voor de vestiging van ondernemingen uit diverse bedrijfstakken. Ook de kantorenlocatie de Koppeling ligt in de directe nabijheid van faciliteiten op het gebied van sport, vermaak en ontspanning. Daarnaast kent het gebied prima zichtlocaties en ligt het gunstig ten opzichte van de snelweg en de NS-stations. Over de Koppeling zelf loopt een frequente buslijn, die in verbinding staat met de centra van Houten, Nieuwegein en Utrecht.4. Bedrijventerrein Doornkade


Bedrijventerrein Doornkade ligt aan de noordwest kant van Houten langs de A27, vlakbij knooppunt lunetten, en de rondweg Houten. Door de ligging is het terrein goed zichtbaar en ook makkelijk te bereiken.5. Het Rondeel


Het bedrijventerrein het Rondeel wordt goed beveiligd. Binnen de SBBH (stichting beveiliging bedrijventerrein Houten) werkt met de gemeente en de politie samen ter bevordering van de beveiliging en de criminaliteitsbestrijding op en rond de Houtense bedrijfsterreinen. Waaronder het bedrijventerrein het Rondeel.


Bronvermelding  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Houten zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Houten
Reactie plaatsen