Bedrijfsruimte Huren Barendrecht

Bedrijfsruimte huren Barendrecht

 

Bedrijfsruimte huren Barendrecht, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


In Barendrecht is er momenteel een daling van het kantooraanbod. Het opnamevolume is wel gestegen sinds 2014 ditzelfde geldt voor de huurprijzen.


Bedrijfsruimte Huren Barendrecht, het aanbod van kantoorruimte


Op 1 januari 2017 is nog 21.150 m² kantoorruimte beschikbaar voor verhuur of verkoop in Barendrecht. Dit is een daling ten opzichte van 2016 van 18%. Het beschikbare aanbod is in Barendrecht met aanzienlijke stappen aan het afnemen. Ten aanzien van de piek in 2013 is er in 11.550 m² minder kantoorruimte beschikbaar dan toen. De stevige daling van het aanbod is hoofdzakelijk te verklaren door het grote aantal onttrekkingen aan de markt.
Bedrijfsruimte Huren Barendrecht, huurprijsontwikkelingen


De mediane gerealiseerde huurprijs lag in 2016 op € 108 per m². In Barendrecht is een lichte stijging waarneembaar. In 2017 is de mediane gerealiseerde huurprijs gestegen naar € 110 per m² . Dit is een kleine stijging van 2%.
Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met bedrijfsruimte in Barendrecht?


bedrijfsruimte huren Barendrecht

1. De Punt
Dit bedrijventerrein is ontstaan nadat het tracé van de Betuwelijn tot stand is gekomen en is gelegen direct ten noorden van de A15, ter hoogte van de vm. 1e Barendrechtseweg. Het gebied is verdeeld in een specifieke kantorenlocatie en een gebied waar meer traditionele bedrijvigheid is ontstaan. Een deel van het terrein is ingericht voor de wat kleinere bedrijven in zogenaamde 'bedrijfsverzamelgebouwen'. Starters en doorstarters hebben hier perfecte huisvestingsmogelijkheden direct bij de ruit van Rotterdam.

2. Vaanpark
Vaanpark is het nieuwste en grootste bedrijvenpark van Barendrecht. Het ligt centraal tussen het 'oude' en het 'nieuwe' Barendrecht. Vaanpark is onderdeel van de nieuwbouwlocatie Carnisselande/Portland en het is vanaf de snelwegen A29 en A15 bijzonder goed bereikbaar. Het nieuwe bedrijvenpark bestaat uit vier delen (Vaanpark 1, 2, 3 en 4). De toevoerwegen vanaf de snelweg naar Vaanpark zijn ruim van opzet en daarmee uiteraard ook goed toegankelijk voor grote vrachtwagens. Bovendien is aan de bewegwijzering veel zorg en aandacht besteed.

3. Achterzeedijk


Het bedrijventerrein Achterzeedijk ligt ten oosten van de A29, aan de Achterzeedijk, nabij de Oude Maas. Het Velo Industrieterrein is sinds 1926 gevestigd aan de Achterzeedijk 57 te Barendrecht. Vanaf 1996 is men gestart met de herontwikkeling en uitbreiding van het terrein. Momenteel is er op het Velo Industrieterrein circa 20.000 m2 aan bedrijfshallen/kantoren aanwezig. In 2014 is gestart met de nieuwbouw van fase 6. Dit betekent de realisatie van een bedrijfshal van circa 1.500 m2 en 800 m2 kantoorruimte.

4. Bijdorp


Het bedrijventerrein Bijdorp ligt ten oosten van de kruising A29 en de A15, tegenover de gelijknamige woonwijk Bijdorp. De omvang van dit terrein is circa 10 hectare. Het parkmanagement zorgt voor het behoud en de continue verbetering van een optimaal (dus duurzaam) vestigings- en ondernemersklimaat voor huurders en eigenaren van onroerend goed. Het uitgangspunt daarbij is samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en de gemeente en andere overheden.

5. BT- Oost


De bedrijventerreinen Barendrecht Oost (BT-Oost) liggen in Barendrecht en in Ridderkerk, en zijn in totaal ruim 150 hectare groot. De bedrijventerreinen Barendrecht Oost (BT-Oost) liggen in Barendrecht en in Ridderkerk, en zijn in totaal ruim 150 hectare groot. Er zijn circa 450 bedrijven gevestigd die werk bieden aan zo'n 6.000 personen. De bedrijventerreinen liggen tussen A15, A16 en de sporenbundel Rotterdam - Antwerpen/Ruhrgebied in. Zowel overheid als bedrijfsleven investeren in de herstructurering. BT-Oost bestaat uit de bedrijventerreinen Dierenstein, the Greenery (veiling), Handelscentrum, Gebroken Meeldijk en Ziedewij.
6. Kilweg NoordHet bedrijventerrein Kilweg noord omvat het al bestaande en langer gerealiseerde bedrijfsterrein Middelweg, inclusief een motorbrandstoffen verkooppunt en de Augustapolder. Dat laatste deel dient ter afscherming van de achtergelegen woningbouwlocatie.Kilweg noord ligt direct nabij de op- en afritten van de A29 en kent een mix van bedrijven. Zowel kantoren als concrete eindgebruikers hebben hier hun plek gevonden. Dankzij bedrijfsverzamelgebouwen zijn er ook voor de  wat kleinere ondernemer goede huisvestingsmogelijkheden.7. Nieuw Reijerwaard
Nieuw Reijerwaard is het gebied tussen de A15, A16, Blaakwetering en de Rijksstraatweg. Het ligt binnen de gemeentegrenzen van Ridderkerk. De nu aanwezige (glas)tuinbouw maakt plaats voor bedrijven in de agro/vers/food-logistieke sector.Het gaat om bedrijven die vergelijkbaar, aanvullend dan wel versterkend zijn voor de al aanwezige agrologistieke bedrijven op BT-Oost (Barendrecht) en Verenambacht (Ridderkerk). Bij de realisatie van Nieuw Reijerwaard is ook aandacht voor de aansluiting op het omliggende gebied en de aansluiting van het gebied op de bestaande bedrijventerreinen en het rijkswegennet. Op 1 januari 2012 trad de Gemeenschappelijke Regeling NIeuw Reijerwaard in werking. De Gemeenschappelijke Regeling is een samenwerking tussen de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam. De opdracht voor deze Gemeenschappelijke Regeling is om een 90 hectare groot bedrijventerrein, de daarbij horende ontsluiting en de aanleg van een groene corridor te realiseren in Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk.


Bronvermelding  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Barendrecht zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Barendrecht
Reactie plaatsen