Bedrijfspand Huren Amsterdam

Bedrijfspand huren Amsterdam

Bedrijfspand huren Amsterdam

Bedrijfspand huren Amsterdam, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


Naast een toename in de verhuur van kantoorruimten is er door de gemeente besloten, wegens leegstand, om op veel locaties in Amsterdam kantoorruimtes te transformeren naar woningen. Ook zijn veel kantoren getransformeerd tot hotel. Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat het aanbod om kantoorruimte te huren in Amsterdam afneemt. Op meerdere locaties in Amsterdam is er dus een gebrek aan kwalitatieve kantoorruimte. Hiermee kan worden gesteld dat in Amsterdam telkens meer urbanisatie optreedt, waarbij bedrijventerreinen plaatsmaken voor woongebied dan wel een gemengde functie krijgen en zo de kantoorvoorraad in Amsterdam daalt.
Bedrijfspand Huren Amsterdam, het aanbod van kantoorruimte


Het opnamevolume komt in de regio Amsterdam over heel 2016 uit op 449.150 m². Een stijging ten aanzien van vorig jaar met 76%. Door deze sterke opnamestijging en het hoge aantal onttrekkingen is zichtbaar dat in zekere mate schaarste ontstaat op de Amsterdamse kantorenmarkt. Zo is nog nauwelijks aanbod van hoogwaardige kantoorruimte in het centrum van de stad of nabij veel openbare voorzieningen. In de regio Amsterdam is het beschikbare kantooraanbod per 1 januari 2017 gedaald naar 1.150.500 m². Op 1 januari 2016 bedroeg het aanbod van kantoorruimte in de regio Amsterdam nog 1.510.400 m². Dit is een daling van 24%. In de gemeente Amsterdam is er nog slechts 818.400 m² beschikbaar voor verhuur of verkoop en in de randgemeente is dat nog 331.100 m². Inmiddels is het aanbodvolume gedaald naar een vergelijkbaar niveau als in 2003.
Bedrijfspand Huren Amsterdam , huurprijsontwikkelingen


Mede door de daling in het kantooraanbod in Amsterdam is in bijna alle deelgebieden zichtbaar dat dit ook zijn effect heeft op de huurprijzen. In de meeste deelgebieden leidt tot zowel in Amsterdam als in de randgemeenten tot een lichte tot stevige prijsstijging. Dit leidt zowel tot een stijging van de gerealiseerde huurprijzen, als tot een daling van de incentives. De huurprijzen in het centrum van Amsterdam en op de Zuidas kennen de hoogste huurprijzen.
Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met bedrijfspanden in Amsterdam?


Op de plattegrond van regio Amsterdam zijn de verschillende kantoorlocaties aangeduid. Hierin staan ook de omringende steden zoals Amstelveen, Diemen, Hoofddorp en Badhoevendorp. Amsterdam is een grote stad daarom is het mogelijk dat er in de regio Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Noord andere ontwikkelingen in de kantorenmarkt zijn ten opzichte van de andere regio's. U vindt hier meer over op de betreffende pagina's. De stad Amsterdam kent verschillende bedrijventerreinen met kantoorruimtes. U kunt hierbij denken aan het Amstel Business Park, De Nieuwe Kern, Business Park Amsterdam Osdorp, Amstel 3 en Sloterdijk


.bedrijfspand huren Amsterdam

Amstel Business Park Zuid


Het bedrijventerrein ligt deels in de gemeente Ouder-Amstel. De grond is grotendeels in eigendom van de gemeente Amsterdam. De gunstige ligging dichtbij de snelwegen A2 en A10 en bij OV stations Overamstel, van der Madeweg en NS Station Duivendrecht zorgen voor een goede bereikbaarheid. Daarbij ligt Amstel Business Park Zuid op fietsafstand van de binnenstad van Amsterdam en vormt het een schakel tussen het gebied Amsterdam Arena/Amstel III en de binnenstad van Amsterdam. Op het bedrijventerrein Amstel Business Park Zuid is nu vooral sprake van nieuwbouw en transformatie. Veel kantoren worden getransformeerd tot hotel, restaurants of woningen.De Nieuwe Kern


De Nieuwe Kern ligt tussen de Amsterdam Arena, de A2 en de A10, in gemeente Ouder-Amstel op deels Amsterdamse grond. De planontwikkeling voor dit gebied, die in de startfase is, voorziet in een multifunctioneel stedelijk gebied met 4500 woningen en ook ruimte voor bedrijven, kantoren, sport, horeca en recreatie.Business Park Amsterdam Osdorp


Business Park Amsterdam Osdorp heeft een unieke ligging: op de logistieke WESTAS tussen Schiphol en Nieuw-West, en midden in de Tuinen van West. Dit trekt zowel logistieke ondernemers met een Schiphol-binding als ondernemers uit de stad. Het business park heeft als enige bedrijventerrein in Amsterdam de unieke mogelijkheid om douane-afhandeling op het eigen terrein uit te voeren in plaats van op de luchthaven. Hierdoor kunnen goederen sneller en efficiënter van en naar Schiphol worden vervoerd en is dit bedrijventerrein vooral interessant voor logistieke bedrijven. Op het terrein zijn per direct beschikbaar: kavels voor nieuwbouw, alsmede units in bestaande bedrijfsverzamelgebouwen.Amstel 3


Kantoren- en bedrijvengebied Amstel III is 250 ha. groot en bestaat uit een kantorenzone met 720.000 m2 bruto kantorenoppervlak en een bedrijvenzone. Het is onlangs een nieuwe weg ingeslagen met een geleidelijke transformatie van werkgebied naar een gemengd (hoog)stedelijk werkwoongebied in de kantorenzone, en een gemengd werkgebied in de bedrijvenzone. Hiermee wordt leegstand tegengegaan en krijgt het gebied een nieuwe impuls. In 2014 is hiervoor het bestemmingsplan aangepast, waardoor horeca, detailhandel, hotels nu ook tot de mogelijkheden in het gebied behoren. De introductie van (studenten)woningen in het gebied brengt verdere verlevendiging met zich mee.
Bronvermelding:
  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Amsterdam zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Amsterdam
Reactie plaatsen