Bedrijfspand Huren Nieuwegein

Bedrijfspand Huren NieuwegeinBedrijfspand huren Nieuwegein, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


Net als in de gemeente Utrecht en Houten blijft het aantal onttrekkingen  in Nieuwegein hoog, waardoor zowel de voorraad als het aanbod van kantoorruimte in 2017 daalt. Toch zullen deze transformaties nodig blijven om het verouderde meer incourante vastgoed uit de markt te nemen. Uit de markt valt namelijk op te merken dat door de opwaartse verhuizingen de leegstand zich telkens meer concentreert in het verouderde vastgoed.
Bedrijfspand Huren Nieuwegein, huurprijsontwikkelingen


In Nieuwegein is een stijging te zien van de gevraagde mediane huurprijzen in 2016 was dit nog 100 per m² en in 2017 is dit gestegen naar 105 per m². Er is dus een stijging van 5%.
Bedrijfspand Huren Nieuwegein, het aanbod van kantoorruimte


Het aanbod kantoorruimte is gedaald in Houten. In 2016 was er nog 11.9450 m2 beschikbaar en dit is gedaald naar 102.650 m2 in 2017. Dit geeft eens te meer aan dat in Nieuwegein transformaties goed worden opgepakt en een belangrijk deel van het ongeschikte aanbod uit de markt wordt genomen.  Nieuwegein heeft ten opzichte van de voorraad een hoog onttrekkingsvolume.
Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met bedrijspanden in Nieuwegein?


bedrijfspand huren Nieuwegein

1. Het Klooster


Aan realisatie van nieuw bedrijvenpark Het Klooster in het oosten van Nieuwegein wordt gewerkt. Het park heeft een oppervlakte van 73 hectare en beschikt over aansluiting met de A27. Het Klooster is goed te bereiken en ook de duurzaamheid van het terrein is belangrijk.2. Galecopperzoom 


Nieuwegein wil aan de Noordzijde van de stad het gezicht tonen van een groene stad. Met een sportcomplex, een werkgelegenheidszone en een ecologische zone wordt dit vormgegeven.De realisatie van een sportcomplex in de Galecopperzoom heeft het mogelijk gemaakt de sportverenigingen uit Blokhoeve te verplaatsen en knelpunten op andere sportcomplexen op te lossen. In Blokhoeve kan daardoor woningbouw gerealiseerd worden.Het bedrijvenpark van 10 hectare biedt werkgelegenheid op een gunstige locatie vanwege de nabijheid en in het zicht van de rijkswegen A2 en A12.De ecologische zone krijgt hoofdzakelijk een natuurfunctie. Het terrein vormt een leefgebied voor een gevarieerd en groot aantal planten en dieren. Ook zal het gebied fungeren als ecologische verbindingsroute tussen het remiseterrein en de polder Heycop. De ecologische zone is zichtbaar als `Groene Poort´ vanaf de snelweg en vormt de `voortuin´ van de bedrijvenstrip. De ecologische zone wordt gedeeltelijk opengesteld voor recreatie. Daarvoor zullen uitsluitend wandelpaden en een doorgaand fietspad worden gerealiseerd.3.  Bedrijventerrein Laagraven-Liesbosch


Bedrijventerrein Laagraven-Liesbosch gelegen ten noordoosten van Nieuwegein en onder Utrecht, gescheiden door de snelweg A12. Hierdoor is dit bedrijventerrein makkelijk bereikbaar en ook goed zichtbaar. Het terrein is circa 107 hectare groot.4. Bedrijventerrein Plettenburg-De Wiers Zuid


Bedrijventerrein Plettenburg en De Wiers vormen samen het grootste bedrijventerrein van Nieuwegein. Het totale oppervlak van de terreinen is circa 140 hectare. Door de gunstige ligging vlakbij de verkeersaders A2, A12 en A27 is het terrein gemakkelijk te bereiken. Ook met het openbaar vervoer zijn Plettenburg en De Wiers goed bereikbaar doormiddel van meerdere bushaltes.


Bronvermelding  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Nieuwegein zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Nieuwegein
Reactie plaatsen