Bedrijfspand Huren Amersfoort

Bedrijfspand Huren Amersfoort

Bedrijfspand huren Amersfoort

Bedrijfspand Huren Amersfoort, ontwikkelingen op de vastgoedmarkt


De kantorenmarkt van Amersfoort liet in 2016 duidelijke verbeteringen zien ten aanzien van de situatie eind 2015. Het beschikbare kantorenaanbod is sterk gedaald ten opzichte van 2016. Daarnaast is zichtbaar dat de gemeente intussen beleid voert om de leegstand in de gemeente terug te dringen door transformaties van kantoorruimte zo goed mogelijk te begeleiden. Voorts is zichtbaar dat het opnamevolume stabiliseert op een vergelijkbaar niveau als in 2016.


Het vertrek van enkele grotere kantoorgebruikers uit de regio in 2015 heeft tot de nodige effecten geleid op de kantorenmarkt van Amersfoort. Naast dat de gemeente amper meer nieuwbouw faciliteert, heeft Amersfoort accountmanagers aangesteld om het proces rondom transformaties te versoepelen. De accountmanager helpt ontwikkelaars door de wet- en regelgeving en draagt zorg aan het vergunningstraject van transformatieprojecten. De gemeente tracht hiermee obstakels weg te nemen en het transformatieklimaat te bevorderen. Ook werkte de gemeente aan een “wishlist” van kantoren die getransformeerd zouden kunnen wordenBedrijfspand Huren Amersfoort, de huurprijsontwikkeling


De huurprijzen lijken zich te stabiliseren. Deze stabilisatie volgt op een stevige prijscorrectie in het voorgaande jaar die volgde op het vertrek van enkele grotere huurders binnen de gemeente. De huurprijzen in Amersfoort kennen een bandbreedte van € 85 tot € 160 per m². Zichtbaar is dat eigenaren bij het aantrekkelijkere aanbod, zoals het eerder beschreven industriële aanbod, het zich kunnen permitteren om strakker vast te houden aan de huurprijs en derhalve ook minder incentives hoeven weg te geven om een volledige bezetting te realiseren.Bedrijfspand Huren Amersfoort, het aanbod van kantoorruimte


Op 1 januari 2017 beslaat het beschikbare kantorenaanbod in Amersfoort nog 256.150 m². Dit betekent een stevige daling van het aanbod van ruim 16%. De voornaamste daling is zichtbaar in Amersfoort Noord. Dit geldt zeker voor het bedrijventerrein De Hoef waar duidelijk twee tendensen zichtbaar zijn. Zo ligt het opnamevolume dit jaar aanzienlijk hoger dan het langjarig gemiddelde, daarnaast is zichtbaar dat er binnen dit gebied de nodige transformatieplannen tot ontwikkeling komen. Deze transformatieplannen zijn onderdeel van een gewenste, grotere gebiedsontwikkeling, waarbij de gemeente als doel heeft circa 2.000 woningen onder te brengen in het westelijke deel van De Hoef ten noorden van het station Amersfoort Schothorst. Naast een stevige aanboddaling in Amersfoort Noord, daalde ook het aanbod in het centrum van Amersfoort. Eigenaren zien zich telkens meer genoodzaakt kantoren ook te gaan verhuren in deelverhuur, wat vraag uitlokt bij de kleinere kantoorgebruikers. Toch blijft het aanbod naar kantoorruimte in het centrum rondom het station groot. Ook hier lijkt een actief beleid voor transformatie de oplossing om de markt meer in evenwicht te brengen.


bedrijfspand huren Amersfoort


Welke bedrijventerreinen met bedrijfspanden bevinden zich in Amersfoort?


bedrijfspanden huren Amersfoort

1. De Hoef


De Hoef ligt in Amersfoort Noord in de oksel van knooppunt Hoevelaken (A1/A28) en aan NS Station Amersfoort Schothorst. De Hoef is een gemengd kantoren- en bedrijventerrein dat grotendeels in de jaren ’90 is ontwikkeld. Op De Hoef Zuidwest, rond NS station Amersfoort Schothorst, staan vooral middelgrote en grote kantoren. Het noordwestelijk deel is vooral bedrijventerrein, met aan de noordzijde, zichtlocatie A1, een strook met kantoren.2. Vathorst


Bedrijvenpark Vathorst is de enige echte A1 locatie van Nederland! Het ligt aan de noordkant van Amersfoort ten noordwesten van het knooppunt Hoevelaken en strekt zich uit langs de A1. Het bedrijvenpark heeft een directe aansluiting op de A1. De aansluiting op de A28 zorgt voor een goede verbinding van en naar het noorden. Daardoor is het bedrijvenpark zeer goed bereikbaar. Vathorst heeft zijn eigen NS-station en daarmee ook een directe verbinding met de rest van Nederland. Schiphol ligt op korte afstand. Voor het gebied is een bijzonder en doordacht ruimtelijk concept uitgewerkt, dat een hoogwaardige, samenhangende en parkachtige uitstraling heeft. Zo ontstaat een overzichtelijk, samenhangend en flexibel bedrijventerrein, waar zowel huidige als toekomstige generatie bedrijven optimaal kunnen functioneren.3. Bedrijventerrein Calveen


Bedrijventerrein Calveen, gelegen in Amersfoort is een terrein van circa 49,4 hectare groot. Door de ligging aan de rijksweg A1 is het park gemakkelijk te bereiken via afslag 13 en de rondweg noord. Calveen is een gemengd kantoren- en bedrijventerrein.4. De Wieken Vinkenhoef


Bedrijvenpark De Wieken-Vinkenhoef ligt in Amersfoort, in de zuidelijke oksel van het knooppunt Hoevelaken. De ligging aan de A1 en A28 is met name ideaal voor bedrijven waarvoor logistiek en bereikbaarheid van grote waarde zijn. In het naastgelegen natuurgebied Bloeidaal halen medewerkers graag een frisse neus tussen de werkzaamheden door.De Wieken Vinkenhoef telt bijna 100 bedrijven. Van de in totaal 80 hectare is nog iets meer dan 10 hectare beschikbaar, verdeeld over diverse kavels5. Bedrijvenpark Isselt


Het bedrijventerrein Isselt geeft een divers beeld, enerzijds is het een traditioneel bedrijventerrein anderzijds vinden er de laatste jaren veel vernieuwingen plaats. Panden worden gerenoveerd en zelfs nieuwe panden met een moderne uitstraling zien we op Isselt verschijnen.


Bronvermelding
  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Amersfoort zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Amersfoort

Reactie plaatsen