Kantoorruimte Huren Amsterdam Sloterdijk

Kantoorruimte huren Amsterdam Sloterdijk

kantoorruimte huren Amsterdam Sloterdijk

  


Kantoorruimte huren Amsterdam Sloterdijk, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


In Sloterdijk, zijn in navolging op enkele grootschalige transformaties van kantoorruimte naar woningen en hotels, afspraken gemaakt om 10.000 woningen extra te bouwen, om zo ruimte te bieden aan de woningbouwopgave binnen de metropoolregio. Dit zal enerzijds gebeuren door transformatie van bestaande kantoorpanden in het gebied, vergelijkbaar met wat recent al is gebeurt met onder andere het kantoorpand The Dam, welke gereed gemaakt wordt voor hotel en casino. Anderzijds zal een deel van het bedrijventerrein tussen de Kabelweg en Spaarndammerdijk plaats gaan maken voor woningen. Binnen dit gebied kunnen, na vaststelling van de het nieuwe bestemmingsplan nieuwe woningen worden toegevoegd. Hiermee tracht de gemeente Sloterdijk te veranderen van een monofunctionele bedrijventerrein c.q. kantorenpark naar een multifunctioneel werk- en woongebied. Sloterdijk wordt hiermee nieuw leven ingeblazen, de verwachting is dat met deze nieuwe impulsen, ook de kantorenmarkt binnen het gebied weer extra vraag zal uitoefenen.  
Kantoorruimte Huren Amsterdam Sloterdijk, het aanbod van kantoorruimte


De aanbodontwikkeling komt in Amsterdam Sloterdijk over heel 2017 uit op  259.800 m². Dit is een daling ten aanzien van 2016 met 19% Door deze aanboddaling en het hoge aantal onttrekkingen is zichtbaar dat in zekere mate schaarste ontstaat op de kantorenmarkt van Amsterdam Sloterdijk.  Door de grootschalige transformaties van kantoorruimte naar woningen en hotels is het aanbod van kantoorruimte in Amsterdam Sloterdijk gedaald. Dit zal zich in de komende jaren doorzetten gezien de reeds gepubliceerde plannen van de gemeente.
Kantoorruimte Huren Amsterdam Sloterdijk, huurprijsontwikkelingen


Door de daling van het kantooraanbod in Amsterdam Sloterdijk heeft dit uiteraard zijn effect op de huurprijzen. Afhankelijk van het type kantoorruimte leidt dit tot een lichte tot stevige prijsstijging. Dit leidt zowel tot een stijging van de gerealiseerde huurprijzen, als tot een daling van de incentives. De bandbreedte binnen de Amsterdam Sloterdijk blijft echter groot. Zo kunnen er nog steeds kantoren worden aangehuurd tegen een lage prijs. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om kantoorpanden uit de jaren ’60 tot de jaren ‘80 op een monofunctionele locatie zoals Amsterdam Sloterdijk.
De deelgebieden van het bedrijventerrein Amsterdam Sloterdijk


Het bedrijventerrein van Amsterdam Sloterdijk is opgedeeld in 5 verschillende deelgebieden, dit zijn: Sloterdijk I, Sloterdijk II, Sloterdijk III, Sloterdijk IV en Sloterdijk Centrum.Sloterdijk I


Het bedrijventerrein Sloterdijk I is het bedrijventerrein ten noordoosten van station Amsterdam Sloterdijk. Dit bedrijventerrein verandert de komende jaren stapsgewijs naar een gebied waar wonen, bedrijvigheid, horeca en recreatie naast elkaar plaatsvinden. Sloterdijk 1 is onderdeel van het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Nederland, Westpoort. Het ligt op tien minuten fietsen van het centrum van Amsterdam en direct aan de ringweg van Amsterdam (A10).Sloterdijk II


Sloterdijk II is een bedrijventerrein aan de westzijde van Amsterdam. Het is onderdeel van het beste bedrijventerrein van Nederland 2014, Westpoort. Dit stoere en diverse bedrijventerrein is het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Nederland en heeft internationale allure. Het omvat de vierde haven van Europa.


In Sloterdijk II zitten vooral bedrijven uit de print, media en automotive sector. Verder zitten er bedrijven die een stad als Amsterdam draaiende houden, zoals loodgieters en aannemers. Er is één groot kantoorgebouw in Sloterdijk II; de Millenniumtoren. Hierin zijn Reed Elsevier en The Office Operators gevestigd. Er zijn geen vrije kavels op Sloterdijk II.


Sloterdijk II is in twee deelgebieden op te delen:


1. Noordelijk deel waar drukkerijen, autobedrijven en de Millenniumtoren zijn gevestigd.
2. In het zuidelijk deel zijn zeer diverse bedrijven gevestigd. Autobedrijven en groothandel zijn sterk vertegenwoordigdSloterdijk III
Dubbele toegang tot de Westrandweg (A5) en de nabijheid van de zeehaven en de luchthaven Schiphol maken dit gebied met name uitstekend geschikt voor distributiebedrijven.


Sloterdijk III is in drie deelgebieden op te delen:


1. Deelgebied Noord: bestemd voor grote logistieke en industriële bedrijven in de hoogste milieucategorieën.
2. Deelgebied Zuid: bestemd voor kleinschaliger bedrijven, bedrijfsverzamelgebouwen en groothandel.
3. Deelgebied Oost: dezelfde mogelijkheden als deelgebied ZuidSloterdijk IV (De Heining)
Sloterdijk IV (De Heining) is het kleinste en groenste gedeelte van Westpoort (het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Nederland) waar vooral starters en ambachtelijke ondernemers zitten. Sloterdijk IV is een 30 jaar oud bedrijventerrein opgezet voor ambachtelijke bedrijven, kunstenaars en bedrijven die uit de stadsvernieuwing verplaatst moesten worden. Het heeft een oppervlakte van ruim 10 ha. Er zijn ongeveer 60 ondernemingen gevestigd. In Sloterdijk IV kunnen starters en ambachtelijke ondernemers terecht. Er zijn ook broedplaatsen (atelierruimten). Naast kunstenaars werken er zo'n honderd mensen, vooral in de bouwnijverheid en de garagebranche. Een groot deel van Sloterdijk IV is natuurgebied, het Geuzenbos.


In 2016 is gestart met het toegankelijker maken van het gebied. De kavels worden beter bereikbaar en er komen voetpaden langs de buitenwegen. Voor de watercompensatie worden ook enkele waterpartijen aangelegd of sloten verbreed. In het voorjaar van 2017 bereidt de aannemer de laatste werkzaamheden voor: aanplant van groen.Sloterdijk Centrum


Sloterdijk Centrum is het gebied rondom Station Sloterdijk in Amsterdam Nieuw-West. Het maakt deel uit van Westpoort, het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Nederland. In het stoere en stedelijke Sloterdijk-Centrum vindt u relatief veel bedrijven in de zakelijke dienstverlening (advisering en onderzoek) en ICT, maar er zitten ook veel (semi-) overheidsinstanties. Het gebied transformeert van kantorengebied naar gemengd woon- en werkgebied met 60% kantoren en 40% andere functies. De verwachting is dat de er komende vijf jaar rond de bestaande kantoren tweeduizend woningen gebouwd worden.


Bronvermelding:  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Amsterdam Sloterdijk zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Amsterdam
Alperen onat
Door

Alperen onat

op 17 Mar 2023

Ik zoek bedrijfs ruimte

Reactie plaatsen