Kantoorruimte Huren Zoetermeer

Kantoorruimte Huren Zoetermeer

kantoorruimte huren Zoetermeer

Kantoorruimte huren Zoetermeer, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


Net als in veel steden rondom de gemeente Den Haag is zichtbaar dat transformaties telkens meer op gang komen. Dit blijkt ook wel uit de sterke daling van het beschikbare kantorenaanbod in Zoetermeer.
Kantoorruimte Huren Zoetermeer, het aanbod van kantoorruimte


Het beschikbare aanbod is in gedurende 2016 aanzienlijk gedaald en komt op 1 januari 2017 op 118.200 m².  Ten aanzien van 2016 betekent dit dat het aanbod in de regio met maar liefst 28% is gedaald. In 2016 was het beschikbare aanbod namelijk nog 164.250 m². Deze daling wordt voornamelijk verklaard door onttrekkingen op de kantorenmarkt. Het zijn vooral transformaties van kantoorpanden naar woningen die voor deze daling zorgen.  Dit is niet een groot probleem voor de vastgoedmarkt in Zoetermeer want Zoetermeer kampt al jaren met een groot overaanbod op de kantorenmarkt.
Kantoorruimte Huren Zoetermeer, huurprijsontwikkelingen


In de regio Den Haag waar Zoetermeer ligt zijn vooral de steden Zoetermeer en Rijswijk waar de lagere huurprijzen te vinden zijn. De huurprijzen zijn in Zoetermeer wel gedaald van € 125 per m² in 2016 naar € 120 per m² in 2017. Dit is een daling van 4%
Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met kantoorruimtes in Zoetermeer?


kantoorruimte huren Zoetermeer

1. Kantorenpark Rokkeveen


Rokkeveen is een parkachtige omgeving voor hoogwaardige, dienstverlenende bedrijven, direct ten zuiden van de A12. Het is een kantoorlocatie van topkwaliteit met middelgrote, moderne kantoren. Nieuwbouw van kantoren in dit gebied is nog mogelijk in de deelgebieden Sawa en Campus.2. Bedrijvenlocatie Oosterhage/Zoeterhage


De bedrijvenlocatie Oosterhage/Zoeterhage ligt als prima zichtlocatie langs de verlengde Australieweg. Grotere bedrijven kunnen, sommige met een showroomfunctie, hier prima hun toekomstige bedrijfshuisvesting ontwikkelen. Vanwege de lengte van de Australieweg en de verschillen in kaveldiepte zal Oosterhage/Zoeterhage zich ontpoppen tot een speelse aaneenschakeling van zowel grootschalige als kleinschalige bedrijven. Inmiddels zijn een aantal kavels verkocht en zal binnenkort worden begonnen met de realisatie.3. Businesspark Oosterheem


Langs de Willem Dreeslaan, Hugo de Grootlaan en de Aletta Jacobslaan is nog ruimte voor kleinschalige paviljoenachtige bedrijfsruimten van ca. 1000m2 tot 2500m2. Businesspark Oosterheem biedt een zee van ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid. De paviljoens die aan weerszijde van de Willem Dreeslaan en aan een zijde van de Aletta Jacobslaan en Hugo de Grootlaan kunnen worden gerealiseerd, kennen dezelfde stedenbouwkundige uitgangspunten, zodat de 3 lanen een zelfde hoogwaardige uitstraling krijgen. In een paviljoenachtige setting wisselen gebouwen en groen elkaar af. Een deel van de kavels is inmiddels ontwikkeld maar er zijn echter nog volop ontwikkelingsmogelijkheden. Het businesspark is zowel met eigen- als met openbaar vervoer uitstekend te bereiken. Het winkelcentrum Oosterheem met haar voorzieningen ligt op slechts een steenworp afstand4. Prisma bedrijvenpark


Goed zichtbaar aan de A12, daar waar de HSL de snelweg kruist, ligt Bedrijvenpark Prisma. Prisma is maar liefst 80 ha groot en bestemd voor uiteenlopende logistieke functies, zoals transport, distributie en opslag. Een ander deel is bestemd voor horeca en weer aan ander deel heeft de bestemming: reguliere bedrijvigheid. De hoofdstructuur is gereed, maar daarbinnen zijn tal van mogelijkheden om de kavels flexibel in te delen. Momenteel is al 35 ha uitgegeven aan verschillende gebruikers, waaronder Aldi, Life Technologies, Supermarktketen Hoogvliet, McDonald’s en KFC.5. Bedrijventerrein Lansinghage


Bedrijventerrein Lansinghage gelegen in Zoetermeer is circa 100 hectare groot. Lansinghage ligt ten zuiden van Zoetermeer langs de A12, hierdoor is Lansinghage gemakkelijk te bereiken. Het is een gemengd bedrijventerrein, met voornamelijk langs de oostweg bedrijven met hoogwaardige panden voor een goede uitstraling.6. Bedrijventerrein Hoornerhage


Bedrijventerrein Hoornerhage is 19,8 hectare groot en ligt in het midden van alle bedrijventerreinen van Zoetermeer.Bronvermelding:  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Zoetermeer zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Zoetermeer
  • BIS Zoetermeer
  • Prisma Bedrijvenpark
Reactie plaatsen