Kantoor Huren Venlo

Kantoor Huren Venlo

kantoor huren Venlo

Kantoor huren Venlo, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


In 2016 is in totaal 21.000 m² kantoorruimte opgenomen in Limburg. Daarmee komt de opname drie keer hoger uit dan de opname in 2015, maar ligt het vrijwel op het niveau van het langjarig gemiddelde. Van de totale opname in 2016 is 9.000 m² gerealiseerd in Maastricht, 6.000 m² in Heerlen, 5.000 m² in Roermond en 1.000 m² in Venlo. Dit blijkt uit cijfers van internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield.
Waar bevinden zich de bedrijventerrein met kantoren in Venlo?


kantoor huren Venlo

1. Trade Poort Noord


De parel aan de kroon van het indrukwekkende areaal bedrijventerreinen binnen de gemeente Venlo is Trade Port Noord (TPN). Het is een moderne, tripple A vestigingslocatie van netto 231 hectare, bedoeld voor grootschalige bedrijvigheid, in het bijzonder in de logistiek, maar ook in maakindustrie en agrofood. Trade Port Noord wordt aangelegd volgens de laatste inzichten en is perfect ontsloten. De aanleg van een voor Venlo tweede railterminal op Trade Port Noord – operationeel in 2017 – maakt het mogelijk om intermodale vervoersoplossingen naar het achterland aan te bieden. Daarmee geeft Venlo opnieuw invulling aan zijn status als inland port voor de havens van Rotterdam en Antwerpen.2. Fresh Park Venlo


Fresh park Venlo wordt ook wel de groene toegangspoort naar Europa genoemd. Agrofood en logistiek zijn twee economische speerpunten voor Venlo en ruime omgeving. Gecombineerd met verskennis en -kunde levert dat Fresh Park Venlo op. Fresh Park Venlo is een 130 hectare groot fresh & food business park, direct grenzend aan de A73 en de A67. Er worden fresh & food producten uit de regio, de rest van Nederland en zelfs van over de hele wereld bewerkt, verwerkt, verhandeld en gedistribueerd naar afnemers in en buiten Nederland. In het werkgebied van Fresh Park Venlo wonen ongeveer dertig miljoen mensen. Op Fresh Park Venlo zijn ongeveer 130 versbedrijven en toeleveranciers gevestigd. Zij vertegenwoordigen een onschatbare hoeveelheid verskennis en –kunde, ook als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe producten en concepten.3. Venlo Greenpark


Venlo GreenPark wordt ontwikkeld op het terrein waar in 2012 de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade is gehouden. Het wordt een hoogwaardige bedrijvenpark in het groen. Hoogwaardige bedrijvigheid, onderzoek en onderwijs in de groeisectoren health & food moeten zich op deze plek ontmoeten. Kruisbestuiving is mogelijk met het aangrenzende fresh & food business park Fresh Park Venlo en de nabijgelegen tuinbouwconcentratiegebieden Californië en Siberië.De eerste gebouwen van Venlo GreenPark zijn de markante Innovatoren en het op de principes van Cradle to Cradle gebaseerde bedrijfsgebouw Villa Flora.4. Trade Port West


Het bedrijventerrein Trade Port West bestaat uit twee deelplannen en ligt ten noordwesten van de kern Blerick en het bedrijventerrein Venlo Trade Port in het wigvormige gebied dat wordt begrensd door de Sevenumseweg en de spoorlijn Venlo-Eindhoven. Het bedrijventerrein kent verschillende economische profielen. Het zuidwestelijke gedeelte van het terrein kent een gemengd karakter met veel industrie en bouwnijverheid. Op het zuidoostelijke gedeelte is een Ecopark met afvalverwerkingsfabrieken gevestigd. Het noordelijke gedeelte heeft een uitgesproken logistieke signatuur.5. Noorderpoort


Het hoogwaardige kantoren- en bedrijvenpark Noorderpoort ligt ten noordwesten van het bedrijventerrein Veegtes, tegen de A67. De uitstraling van het terrein past bij het hoogwaardige ambitieniveau. De hoofdstructuur is helder en rustig, er is voldoende groen aanwezig en parkeren langs de weg komt niet voor. Ook is duidelijk aandacht besteed aan het beeld vanaf de Nijmeegseweg: de bebouwing hier past duidelijk binnen één familie (4 lagen, lichte tinten) wat een rustig beeld geeft.6.  Veegtes


Veegtes is aangelegd in de jaren vijftig en zestig en is daardoor een van de oudste als zodanig geplande bedrijventerrein in Venlo. Veegtes ligt in het noorden van de kern Venlo en wordt aan de noordzijde begrensd door de A67. Op Veegtes zijn vooral bedrijven gevestigd in de sectoren industrie, handel en logistiek, reparatie en bouw. Naast bedrijvigheid zijn er ook nog enkele bedrijfswoningen en een school op het terrein gelegen. Ook vindt detailhandel (perifeer) steeds vaker plaats waardoor het economische profiel verkleurt.7. Keulse Barrière


Het bedrijventerrein Keulse Barrière is als voormalig douane- en grens emplacement bijzonder in zijn soort, gelegen direct aan de Duitse grens ter hoogte van de aansluiting op de autosnelweg richting Mönchengladbach en Keulen (BAB61). Economische structuur Keulse Barrière is een bedrijventerrein dat door het wegvallen van de douanefunctie die specifieke betekenis heeft verloren. Het terrein heeft een logistiek/distributief karakter en herbergt daarnaast een aantal dienstverlening- en woonfuncties.8. Hagerhof


Het bedrijventerrein Hagerhof is één van de kleinere bedrijventerreinen in de gemeente Venlo. Het terrein ligt in het middengebied tussen Venlo en Tegelen. Hagerhof ligt ingeklemd tussen bestaande bebouwing. Een groot gedeelte van het terrein wordt ingenomen door een voormalige groenteveiling waarin nu een aantal andere bedrijfsfuncties zijn gevestigd. Eveneens omvangrijk is het bedrijfsterrein van palletfabriek PKF/Post aan de Wylrehofweg. Verder kenmerkt het bedrijventerrein Hagerhof zich door een grote verscheidenheid aan kleinschalige bedrijven actief in de dienstverlening en detailhandel.

Bronvermelding  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Venlo zijn onttrokken uit het rapport van Cushman & Wakefield, "Nederland compleet, kantoren- en bedrijfsruimtemarkt factsheet januari 2017"
  • Gemeente Venlo
Reactie plaatsen