Kantoor Huren Tilburg

Kantoor huren Tilburg

kantoor huren Tilburg


Kantoor Huren Tilburg, het aanbod van kantoorruimte


Op 1 januari 2017 staat nog 82.400 m² kantoorruimte te huur of te koop in de gemeente Tilburg. Dit betekent een daling van het aanbod met 16,1% ten aanzien van vorig jaar. De daling van het aanbod is slechts in beperkte mate toe te schrijven aan een toename van de vraag naar kantoren. Wel is zichtbaar dat het aandeel transacties waarbij ook daadwerkelijk effectief een metrage wordt opgenomen groter is dan voorgaande jaren.
Kantoor huren Tilburg, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


De kantorenmarkt van Tilburg liet de afgelopen jaren een stabiel beeld zien in het opnamevolume. Voor het eerst sinds jaren is echter een forse daling zichtbaar in het aantal opnames. Ondanks dit lagere opnameniveau is het beschikbare kantooraanbod in Tilburg wel gedaald. Dit kan hoofdzakelijk worden verklaard door enkele verkooptransacties, waarbij de kantoren naar alle waarschijnlijkheid van worden herontwikkeld naar woonruimte.
Kantoor Huren Tilburg, het opnamevolume


De kantorenmarkt van Tilburg liet de afgelopen jaren een stabiel beeld zien in het opnamevolume. Voor het eerst sinds jaren is echter een forse daling zichtbaar in het aantal opnames. Voor het eerst in jaren ligt het opnameniveau in Tilburg onder de 10.000 m². Het opnamevolume kwam over 2016 uit op 8.550 m². Dit betekent een daling van het opnameniveau van maar liefst 43% ten aanzien van vorig jaar. De transacties in 2016 betroffen hoofdzakelijk kleine kantooropnames van 500 m² of kleiner. Het volume van de kleine transacties lag dan ook niet veel lager dan vorig jaar en lag zelfs hoger dan langjarig is waargenomen. De grotere kantoorgebruikers lieten het afgelopen jaar dan ook afweten op de kantorenmarkt


kantoor huren Tilburg


Mede door het uitblijven van grote transactievolumes daalde de kantorenmarktratio van Tilburg naar 10%. Een niveau die sinds 2009 niet meer is gemeten. De verwachting is wel dat deze ratio aankomend jaar weer zal toenemen temeer, omdat Tilburg nog een breed palet aan kantoorruimte heeft te bieden en vanwege haar centrale ligging en goed arbeidsmarkt een goede vestigingsplaats blijft voor bedrijven binnen de regio.Kantoor Huren Tilburg, huurprijsontwikkelingen


De huurprijzen blijven mede vanwege de lagere dynamiek de komende tijd onder druk staan. Afgelopen jaar vonden de meeste transacties plaats in het deelgebied Tilburg Overig, waardoor de mediane prijsontwikkeling onvoldoende beeld geeft van de totale prijsontwikkeling op de kantorenmarkt van Tilburg. In verhouding tot vorig jaar is zichtbaar dat in alle deelgebieden de prijzen onder druk blijven staan, vanwege de ruime marktverhoudingen in alle deelgebieden. 


Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met kantoren in Tilburg?


kantoor huren Tilburg

A/ K.  Vossenberg


Bedrijventerrein Vossenberg is het bedrijventerrein van de grote getallen. Het is het grootste industrieterrein van Tilburg met meer dan 200 bedrijven in allerlei bedrijfstakken (productie, detailhandel, logistiek en andere dienstverleners). BORT Vossenberg kent ruim 80 leden. Naast lokaal actieve bedrijven staat Vossenberg ook voor veel grote nationale en internationale bedrijven. Dankzij de nieuwe rondweg met een goede ontsluiting naar het Noorden, en binnenkort ook het Zuiden, en een kanaal met containerterminal, hebben ook veel grote logistieke dienstverleners en productiebedrijven Vossenberg ontdekt.B. Kraaiven


Bedrijventerrein Kraaiven is een ruim opgezet industrieterrein uit de jaren 60, ten noorden van het Wilhelminakanaal en ten westen van de Midden-Brabantweg. Het bedrijventerrein kenmerkt zich, buiten de ruime opzet, door de brede wegen en het vele omgevingsgroen. Het is een gemengd bedrijventerrein, met grote en kleine kavels. Daarmee is de diversiteit aan bedrijfsactiviteiten erg groot. Het bedrijventerrein is geclassificeerd tot en met milieuklasse 5.C. Loven


Industrieterrein Loven ligt aan de oostkant van Tilburg en wordt begrensd door de Bosscheweg, de spoorlijn Tilburg – Den Bosch, de Burgemeester Bechtweg, de Centaurusweg en het Wilhelminakanaal. Loven behoort tot de al langer bestaande bedrijventerreinen van Tilburg.Op Loven zijn ruim 250 bedrijven gevestigd met een grote diversiteit: grote en MKB-bedrijven, dienstverleners en productiebedrijven. In Loven-zuid maken ook nog een aantal woningen deel uit van het terrein.De verscheidenheid in functies biedt volop kansen voor een vitaal bedrijventerrein.D.Kanaalzone


Het bedrijventerrein Kanaalzone is het oudste bedrijventerrein van Tilburg en omvat ca. 100 hectare. Ruim 250 bedrijven bieden werk aan ca. 4900 personen. Opvallend is dat de Kanaalzone hemelsbreed op een kilometer van het centrum ligt, ingeklemd tussen de Oude Stad en Tilburg Noord. Bedrijventerrein Kanaalzone is een gemengd terrein,waar naast werken ook wonen, sport en recreatie een plaats hebben.E. Het Laar


Het Laar: ’Schoon, Heel en Veilig! Een bedrijventerrein dat er netjes bij ligt, waar zowel de openbare ruimte als onze bedrijfsgebouwen een visitekaartje zijn én waar het in alle opzichten veilig is. Dat is wat de gemeente met Bedrijvenpark Het Laar wil bereiken. Maar naast de gemeente zullen ook ondernemers gezamenlijk plannen moeten maken om de kwaliteiten van het bedrijventerrein verder te vergroten.F. Katsbogten


Bedrijventerrein Katsbogten is een klein industrieterrein waar voornamelijk logistieke bedrijven gevestigd zijn. Katsbogten ligt langs de A58, bij afslag Tilburg - Goirle, en heeft zo een zeer goede bereikbaarheid. Inmiddels is er met de vestiging van het kantorenpand Entrada een mooi herkenningspunt voor Katsbogten bijgekomen. BORT Katsbogten zet zich vooral in op veiligheid op het bedrijventerrein en ondersteunt de lobby voor een parkeervoorziening voor vrachtwagens. In nauwe samenwerking met Vitaal Katsbogten wordt tevens gewerkt aan een schoon, heel en veilig KatsbogtenG. Kreitenmolen


Met meer dan 100 bedrijven in verschillende branches biedt bedrijventerrein de Kreitenmolen in Udenhout een gevarieerd aanbod aan bedrijven, voornamelijk in de business to business. Bedrijventerrein de Kreitenmolen ligt ideaal gelegen aan de rand van Udenhout, dicht nabij uitvalswegen richting ’s Hertogenbosch, Tilburg, Waalwijk en Eindhoven. Binnen een uur zijn grote steden als Utrecht, Antwerpen en Rotterdam te bereiken.H. Albion


J /L. Tradepark 58


Het bedrijventerrein T58 zuid is vollledig volgebouwd. In de zomer 2010 is de verkoop gestart van de percelen van T58 noord. Tradepark 58 is een toplocatie aan de A58 ten zuiden van Tilburg. De groene omgeving biedt inspiratie aan innovatieve ondernemers. Het zuidelijk plandeel ging in 2006 van start. Inmiddels blijkt de meerwaarde van een clustering van innovatieve bedrijven. Door een focus te leggen op research and development komen in T58 nieuwe gezamenlijke initiatieven van de grond. Daarbij worden ondernemers geïnspireerd door de groene omgeving: veel bomen, groene ruimte en een fraaie recreatieplas beheersen het beeld. Door centraal parkmanagement wordt de kwaliteit ook op lange termijn gegarandeerd. Bedrijven als Focal Meditech, Hoppe Food group en First Impression maken deel uit van dit zuidelijk deel.M. Bakertand


Het gebied de Bakertand wordt door Tilburg in 2017 overgedragen aan Goirle. De nieuwe grens wordt gelegd op de A58. Dat zijn beide gemeenten overeengekomen. Zij werken ook samen aan de uitbreiding van de Goirlese wijk De Boschkens. Aan de oostkant van De Boschkens, op de Bakertand dus, moeten 300 tot 350 woningen verrijzen. De grond is grotendeels aangekocht door de gemeente Tilburg, die zo een gedeelte van die investering terug kan verdienen. Tilburg verwierf de gronden om een bedrijventerrein in het gebied te vestigen.N. Schepersven


Het recent gerealiseerde bedrijventerrein Schepersven is uitermate geschikt voor bedrijven op het gebied van groothandel en productie. De containerterminals van bedrijventerrein Loven zijn vlakbij en bieden bedrijven de mogelijkheid om containers per spoor of over het water te transporteren. Inmiddels hebben enkele bekende bedrijven zich op Schepersven gevestigd. Iveco biedt de service van een eigen biogas tankstation: een belangrijk pluspunt voor lokale vervoerders. De laatste beschikbare kavels zijn eventueel samen te voegen tot één gunstig gelegen zichtlocatieP. Zwaluwenbunders


Zwaluwbunders is een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein in Tilburg Noord van ca. 25 hectare. Het terrein is geschikt  voor grootschalige logistiek en wordt vraaggericht ontwikkeld. De kavels variëren in grootte van  5 tot 7,5 ha. Verder bestaat de mogelijkheid meerdere kavels samen te voegen tot één kavel. Verwachting is dat in het najaar van 2017 het bestemmingsplan gereed is.Q. Bedrijvenpark Charlotte


Deze locatie is nog in ontwikkeling en kan beschouwd worden als een westelijke uitbreiding van Kraaiven, maar krijgt deels een ander karakter. Het terrein is genoemd naar juffrouw Charlotte Swagemakers die zich in de eerste helft van twintigste eeuw inzette voor de tuberculose-bestrijding. Vanaf de sluiting in 1998 heeft de gemeente enkele jaren gezocht naar kopers of pachters die het parkachtige karakter wilden behouden. Toen dit niet lukte, werden de opstallen, in afwachting van een definitieve bestemming, ter beschikking gesteld als woon- en werkplaats voor kunstenaars. Deze situatie heeft tot 2006 geduurd. Doordat de gemeente elementen van het landgoed Charlotteoord wil behouden, zal er geen ruimte zijn voor grote kavels. Er geldt een uitgiftetarief (koopprijs) van € 122,- per vierkante meter, wat in Tilburg gebruikelijk is. Het westelijk deel, dat als hoogwaardig bestempeld wordt, moet €155,- opbrengen.R. Bedrijvenpark Enschot


Bedrijvenpark Enschot is een nieuw industrieterrein in Berkel-Enschot. Bedrijvenpark Enschot wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar Roozen van Hoppe en de gemeente Tilburg. Sinds 2010 heeft BORT een bedrijventerreincommissie op dit nieuwe bedrijventerrein. De aandacht van de commissie richt zich voornamelijk op het oprichten van parkmanagement en aansluiting op het Noordoost Tangent. Op het bedrijventerrein zijn nog maar enkele bedrijven gevestigd. Op korte termijn wordt er gestart met de bouw van nog meer bedrijven.S. Zoekgebied Wijkevoort


Wijkevoort is een bedrijventerrein dat de gemeente Tilburg bezig is te ontwikkelen. Op termijn zal hier een bedrijventerreincommissie voor worden opgericht. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het BORT-secretariaat of de gemeente Tilburg. Het te ontwikkelen bedrijventerrein Wijkevoort is gelegen naast luchtmachtbasis Gilze-Rijen en grenst direct aan de snelweg A58. Het gebied is perfect ontsloten. Dit gebied wordt ontwikkeld voor de clustering van niet-locatie gebonden maintenance, repair en overhaul activiteiten (MRO) in de luchtvaartsector. Voor aanverwante vormen van bedrijvigheid, zoals bijvoorbeeld logistieke dienstverleners, vormt dit terrein eveneens een uitstekende locatie. Het terrein is bruto ongeveer 120 hectare groot. Het exacte uitgiftemoment is nog niet bekend.T. Zoekgebied BerkhoekBronvermelding  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Tilburg zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Tilburg
  • BORT

  •  

Reactie plaatsen