Kantoor Huren Den Haag

Kantoor huren Den Haag

kantoor huren Den Haag

Kantoor Huren Den Haag, het aanbod van kantoorruimte


Het beschikbare aanbod is het afgelopen jaar aanzienlijk gedaald en komt op 1 januari 2017 voor het eerst sinds 2013 weer uit onder de één miljoen vierkante meter. Het beschikbare aanbod in de regio Den Haag ligt op dit moment op 887.450 m², waarvan 484.150 m² in Den Haag en 403.300 m² in de randgemeenten. Ten aanzien van vorig jaar betekent dit dat het aanbod in de regio met maar liefst 21,5% is gedaald. Deels is dit te verklaren doordat meer opnames vanuit de markt ook effectieve opnames zijn, waarbij een huurder meer kantoorruimte opneemt dan dat men achterlaat. Daarnaast zijn er enkele kantoorgebruikers naar de regio verhuisd, wat tot een hogere vraag naar kantoorruimte leidt in Den Haag. Echter wordt de voornaamste daling verklaard door onttrekkingen op de kantorenmarkt


kantoor huren Den Haag

Kantoor huren Den Haag, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


De kantorenmarkt van Den Haag heeft het afgelopen jaar een flinke stap gezet richting een meer evenwichtige kantorenmarkt. Afgelopen jaar zijn er veel transformaties tot ontwikkeling gekomen en zitten enkele grotere kantoortransformaties in de pijplijn. De gebruikersmarkt laat daarnaast een stabiel opnamevolume zien ten opzichte van 2015. Mede door de daling van het aanbod door een flink aantal onttrekkingen kan geconcludeerd worden dat de kantorenmarkt in de regio Den Haag gezonder is geworden.
Kantoor Huren Den Haag, huurprijsontwikkelingen


De hogere marktdynamiek gaat gepaard met stabilisatie in de huurprijzen. Op enkele locaties, vooral buiten de gemeente Den Haag, blijven de prijzen vanwege het grote beschikbare aanbod nog wel onder druk staan. Echter kan over de hele breedte worden gesproken van een stabilisatie. Op de locaties, vooral in het centrum van de hofstad, is zichtbaar dat de incentives die worden gegeven aanzienlijk minder zijn dan voorgaande jaren. Binnen de regio liggen de gevraagde huurprijzen tussen de € 50 en € 200 per m².
Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met kantoren in Den Haag?


kantoor huren Den Haag

1. Zichtenburg


Zichtenburg is een bedrijventerrein in de wijk Loosduinen in het zuidwesten van Den Haag. Er staan onder andere het hoogste bouwwerk van Den Haag, de 154 meter hoge zendmast van Digitenne, bedrijfsgebouwen van McDonald's, en een remise van de HTM.2. Kerketuinen


Het bedrijvengebied Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek, kortweg ZKD, ligt in Den Haag Zuid-West op de rand van Loosduinen.Het wordt omsloten door de Lozerlaan, Meppelweg, Dedemsvaartweg, Escamplaan, Margaretha van Hennebergweg. Het gebied is zeer goed bereikbaar via de A4 en de N211 en ligt zeer gunstig tussen de stad Den Haag en het Westland. De omvang van het totale gebied beslaat ca. 80 hectare.  De officiële naam van de vereniging luidt Belangenvereniging Bedrijven Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek. In verkorte versie Belangenvereniging ZKD, of nog korter: de ZKD.3. Dekkershoek


Het bedrijvengebied Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek, kortweg ZKD, ligt in Den Haag Zuid-West op de rand van Loosduinen.Het wordt omsloten door de Lozerlaan, Meppelweg, Dedemsvaartweg, Escamplaan, Margaretha van Hennebergweg. Het gebied is zeer goed bereikbaar via de A4 en de N211 en ligt zeer gunstig tussen de stad Den Haag en het Westland. De omvang van het totale gebied beslaat ca. 80 hectare.  De officiële naam van de vereniging luidt Belangenvereniging Bedrijven Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek. In verkorte versie Belangenvereniging ZKD, of nog korter: de ZKD.4. Uitenhagestraat


5. Scheveningen Haven


De Scheveningse haven waar een grote diversiteit aan bedrijven gevestigd is zoals: vishandel & rokerijen, hengelsport, watersport, kleding op het gebied van zomer en wintersport, een Fashion Outlet maar ook een surf en skateshop, een garagebedrijf, een grote bouwmarkt, een glazenwasserij en een speciaal zaak op het gebied van de wielersport.6. Binckhorst


De Binckhorst is een gemengd bedrijventerrein met enerzijds hoogwaardige kantoorlocaties zoals het hoofdkantoor van KPN en het Internationaal Strafhof aan de Maanweg en anderzijds autosloperijen in het noordelijk deel van het gebied. Daarnaast is er ook een kleine woonwijk en het Sint Barbara-kerkhof, waar veel woonwagenbewoners begraven liggen. Op de Binckhorst staan twee bekende bedrijfsverzamelgebouwen: Bink 36 en de Caballero Fabriek. In 2009 werd een bestemmingsplan vastgesteld, waarin de transformatie van het zuidelijke deel van Binckhorst tot Nieuw Binckhorst Zuid wordt omschreven. NIeuw Binckhorst wordt een gemengd woon-, werk- en leefgebied met, volgens de gemeente, "mondiale allure en hoogstedelijke kwalite7. Laakhaven Centraal


Laakhaven Centraal biedt ruimte aan de Megastores en diverse (winkel)bedrijven. De gemeente is met Megastores in gesprek over verbouw van een gedeelte van het gebouw tot wijkwinkelcentrum. Er komt dan een nieuw entree aan het Leeghwaterplein. De Waldorpstraat is een belangrijke doorgaande weg in Laakhavens. Ten noorden van deze straat in Laakhaven Centraal zijn in 2013 de DUWO-torens opgeleverd. De 2 torens van 70 meter hoog bieden woonruimte aan 602 studenten. In deze spoorstrook is nog ruimte voor bedrijven en wonen. Richting de Calandstraat tegenover de Megastores worden plannen gemaakt voor bedrijfsruimte en enkele woontorens.

8. Fruitweg


9. Leidschendam / Voorburg


10. Westvlietweg IV


11. Westvlietweg III


12.Westvlietweg II


13. Forepark / Middenweg


Het Forepark bedrijventerrein is de optimale locatie voor bedrijven, midden in het kloppende hart van de Randstad. Gunstig gelegen, met directe verbindingen naar de grote steden. Veiligheid, een ruime opzet en het groene, open karakter kenmerken dit bedrijvenpark. Met moderne voorzieningen en service biedt het alles wat u zich als ondernemer kunt wensen.

14. De Dijken ( voorheen Rietweg)


15. Hoornwijck


Businesspark Hoornwijck was de laatste Rijswijkse kantoorlocatie wat zo'n 10 jaar geleden is ontwikkeld. Deze kantoorparel is gesitueerd aan de rand van Haaglanden, op het snijpunt van de A12/A13/A4.  • Ligging langs de snelwegen
  • 15 minuten van het centrum van Den Haag
  • Openbaar vervoer van en naar Businesspark Hoornwijck
  • P&R Hoornwijck biedt ruim plaats voor bezoekers en ligt centraal

Businesspark Hoornwijck heeft diverse horeca voorzieningen (Restaurant, Lunchroom, Foodcorner) en heeft een 5 sterren hotel binnen haar grenzen. Het centrale park biedt als pauzegroen de nodige verfrissing.

16. Wateringse weg


De bedrijventerreinen WBC, Zwethove en Wateringse Veld zijn eind jaren negentig ontwikkeld. Vanwege de geschakelde ligging van de terreinen is sinds 2010 de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) van kracht. Deze wordt vertegenwoordigd in de Stichting Ondernemersfonds BWP (S.O. BWP). De BIZ maakt het mogelijk voor de ondernemers om gezamenlijk te investeren in een schone, bereikbare, duurzame en veilige bedrijfsomgeving.

17. Zwethove


De bedrijventerreinen WBC, Zwethove en Wateringse Veld zijn eind jaren negentig ontwikkeld. Vanwege de geschakelde ligging van de terreinen is sinds 2010 de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) van kracht. Deze wordt vertegenwoordigd in de Stichting Ondernemersfonds BWP (S.O. BWP). De BIZ maakt het mogelijk voor de ondernemers om gezamenlijk te investeren in een schone, bereikbare, duurzame en veilige bedrijfsomgeving.

18. Harnaschpolder


Bedrijventerrein Harnaschpolder ligt in Den Hoorn direct aan de A4. Het is een jong bedrijventerrein met de focus op de regio Haaglanden. Het ongeveer 80 hectare grote terrein biedt bestaande en nieuwe bedrijven uitstekende vestigingsmogelijkheden. Er zijn grote en kleine kavels beschikbaar in milieucategorie 2 en 3 voor diverse soorten bedrijven. Daarnaast zijn er ook woonwerkkavels te koop, op deze kavels mag u zelf een woonhuis en een bedrijfspand neerzetten.

19. Sion/ 't Haantje


20. Plaspoelpolder


De Plaspoelpolder in Rijswijk is een uitstekend bereikbaar businesspark in het hart van de randstad. Het businesspark omvat zes decennia aan bedrijvigheid en heeft zich organisch ontwikkeld tot het grootste en meest veelzijdige businesspark van de regio Haaglanden.  De Plaspoelpolder is met 15.000 werknemers en ruim 400 bedrijven een echte banenmotor in de regio.

21. Ypenburgse Poort


Bedrijventerrein langs de A13 met naast bedrijven ook hotels, kantoren en sport- en recreatiemogelijkheden.

22. Henricushof


23. Petroleum


Petroleumhaven verandert de komende jaren in een moderne, eigentijdse stadswijk waar mensen kunnen werken en wonen. De sfeer van de haven blijft behouden en er komen tussen de 600 en 1.000 woningen. En er is ruimte voor ongeveer 30.000 vierkante meter aan bedrijfsruimte, voor middelgrote en kleine bedrijven, dienstverlening en horeca.

24. A-12 Zone


In de kom van de A12 en de A30 ontwikkelt de gemeente Ede bedrijventerrein BT A12. Dit duurzame bedrijventerrein, met een totale oppervlakte van zo’n 100 hectare, is te vinden in het hart van Food Valley. BT A12 kent een directe aansluiting op de A30. Behalve met de auto is het Edese bedrijventerrein ook goed bereikbaar per openbaar vervoer en met de fiets.

Op BT A12 kunnen bedrijven in de milieucategorie 1 tot en met 3.2. zich vestigen. Er wordt een intensieve bebouwingsvorm gehanteerd: kavels worden minimaal voor de helft bebouwd, maar ze mogen ook volledig worden bebouwd.

25. Ypenburg


In Den Haag Ypenburg wordt een duurzaam en hoogwaardig bedrijventerrein ontwikkeld door PFC2: De Koningsboog. Het terrein ligt langs de A12 vlakbij het knooppunt Prins Clausplein, naast het Van der Valk Hotel. De ontwikkeling bestaat onder andere uit 17 multifunctionele bedrijfsunits van verschillende metrages. Er is de mogelijkheid de units te schakelen en uit te bouwen met een extra verdieping. Iedere bedrijfsruimte heeft zijn eigen parkeerplaatsen. Voor het bedrijventerrein zijn reeds plannen gemaakt voor BMW Houtrust motoren en Porsche servicecentrum.

Bronvermelding  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Den Haag zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Den Haag
Reactie plaatsen