Kantoor Huren Deventer

Kantoor huren Deventer

kantoor huren Deventer

Kantoor Huren Deventer, het aanbod van kantoorruimte


Het beschikbare kantooraanbod is afgelopen jaar licht gestegen ten aanzien van vorig jaar. In totaal staat er op 1 januari 2017 nog 105.650 m² kantoorruimte in aanbod. Dit betekent een minimale stijging van 0,9%. Dit is opvallend te noemen zeker gelet op het hoge aantal kantooronttrekkingen die er in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. In totaal staan nog 75 kantoorpanden in aanbod, waarvan 18 objecten met een metrage groter dan 2.000 m².


Als vervolgens wordt gekeken naar de dynamiek binnen de markt lijkt het onwaarschijnlijk dat veel van deze objecten de komende jaren zullen worden opgenomen door de gebruikersmarkt. Het merendeel van de grotere kantoren staat in aanbod op Hanzepark, waardoor kan worden gesteld dat hier sprake is van een serieus overaanbod aan kantoren. Zeker gelet op de lage langjarige opnamevolumes (6.900 m² p.j.). Op deze locatie lijkt een transformatie onwaarschijnlijk, doordat dit een locatie betreft buiten het woongebied van Deventer. Voorts is zichtbaar dat ondanks de vele transformaties in het centrum het aanbod in het centrum van Deventer nauwelijks is gedaald, dit is te verklaren doordat het merendeel van de verkochte transformaties maar kort in de verkoop hebben gestaan.


kantoor huren Deventer

Kantoor huren Deventer, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


De kantorenmarkt van Deventer kenmerkte zich het afgelopen jaar door het grote aantal kantoortransacties ten behoeve van transformaties. In totaal is het afgelopen jaar 17.300 m² kantoorruimte onttrokken van de kantorenmarkt, wat impliceert dat het beleid van de gemeente en provincie duidelijk zijn vruchten begint af te werpen. De transformatieobjecten zijn nagenoeg allemaal gelegen in het centrum van Deventer. Toch zal de markt van transformaties in Deventer langzaamaan verzadigd raken. Enerzijds doordat het merendeel van de geschikte kantoorpanden reeds zijn verkocht ten behoeve van transformatie, anderzijds doordat de vraag naar woonstudio’s en appartementen niet oneindig zal zijn.
Kantoor Huren Deventer, huurprijsontwikkelingen


Gemiddeld genomen lagen de gerealiseerde huurprijzen op € 100 per m², wel moet daarbij worden opgemerkt dat er een grote variatie is in de huurprijs. Zo lopen de gerealiseerde huurprijzen van € 45 per m² op Hanzepark tot meer dan € 130 per m² bij kleinschaligere aanhuur in het centrum van Deventer. Doordat op korte termijn nog veel aanbod in het centrum zal worden toegevoegd, zal dit de prijzen zowel in het centrum als op Hanzepark nog verder onder druk zetten. Wat tot een neergaande prijscorrectie kan leiden in 2017. 


Waar bevinden zich de bedrijventerrein met kantoren in Deventer


kantoor huren Deventer

1. A1 bedrijvenpark Deventer


Ondernemen met een duidelijke visie en de wereld binnen handbereik. Dat kan op het nieuwste bedrijvenpark van Deventer: A1 Bedrijvenpark Deventer. Het bedrijvenpark combineert een strategische ligging aan de A1 met een slimme energievoorziening en een duurzaam karakter. Een innovatieve omgeving waar ondernemers kunnen bouwen aan de toekomst van hun bedrijf.et bedrijvenpark is in totaal 129 hectare, daarvan is 56 hectare beschikbaar voor kavels. De keuze van een locatie is allesbepalend bij bedrijfshuisvesting. Moet het bijvoorbeeld een zichtlocatie zijn of is de oppervlakte van de kavel doorslaggevend? De verkaveling op het bedrijvenpark is flexibel, zodat er maatwerk geboden kan worden.2. Kloosterlanden


Kloosterlanden is met 300 bedrijven het grootste Deventer bedrijventerrein. Op het bedrijventerrein zijn kleine maar ook grote productiebedrijven te vinden. Daarnaast zijn er groothandels en grote transport- en automobielbedrijven gevestigd. Kloosterlanden heeft een paar grote terreinen met kantoorpanden zoals het Hanzepark (Keulenstraat en Munsterstraat) en bij de Gotlandstraat en Zutphenseweg.3. Smeenkhof


Bedrijventerrein Smeenkhof is een kleinschalig bedrijventerrein, bedoeld voor lokaal gebruik. Het bedrijventerrein is opgesplitst in 2 delen: een woon-werkgedeelte en een bedrijvendeel. De bedrijven op de Smeekhof zijn zeer verschillend. Op de Smeenkhof zijn bijvoorbeeld een fitnesscentrum, dierenartsenpraktijk, garages, een schildersbedrijf en bedrijven in de zakelijke dienstverlening gevestigd.4.De Weteringen


Het bedrijventerrein is in 1990 aangelegd. De Weteringen heeft een groot aantal automobielbedrijven en bedrijven in de zakelijke dienstverlening, groothandels, distributiecentra en productiebedrijven.5. Bergweide


De laatste jaren zijn Bergweide 3 en 4 vernieuwd, in nauw overleg met de ondernemers. Bergweide is opgesplitst in 5 delen. Deel 1 en 2 worden herontwikkeld tot het Havenkwartier. De grote binnenhavens met kades zijn kenmerkend voor dit gebied. Alleen in Bergweide 5 zijn ze niet te vinden. Het Basiskanaal loopt als een levensader door het gebied. Op Bergweide zijn ongeveer 150 grote en kleine (productie)bedrijven gevestigd. De bedrijven vormen een bonte mengeling van drukkerijen, houthandels, garagebedrijven, chemische industrie, zand- en grinthandel, diervoeders, levensmiddelen, enzovoorts. Er is een beperkt aantal kantoorpanden.6. Het HavenkwartierHet Havenkwartier Deventer wordt een levendige en eigenzinnige wijk voor wonen, werken, cultuur en vrije tijd. Het Havenkwartier ligt dichtbij de binnenstad en is goed bereikbaar.
7. Lettele


Een nieuw bestemmingsplan maakt de aanleg mogelijk van een bedrijventerrein in de hoek Bathmenseweg, Vosmansweg, Schotwillemsweg en Oerdijk. De ontwikkeling is vooral bedoeld voor mensen die een binding hebben met Lettele.8. Westfalenstraat


De Westfalenstraat maakt onderdeel uit van bedrijventerrein Kloosterlanden. Op het oudere deel van dit bedrijventerrein zitten onder andere afscheidingsbedrijf Circulus Milieu, een op- en overslagbedrijf en een betoncentrale. Hier is via het Basiskanaal vervoer over water mogelijk. 9. Sport- en spektakelstrip Colmschate


De sport- en spektakelstrip bij Het sport- en recreatiecentrum De Scheg is onderverdeeld in drie 'bouwvelden'. De Scheg vult het 1e bouwveld, het 2e en 3e veld moeten volgens de Ontwikkelingsvisie Centrum Colmschate nog worden ingevuld. De bestemmingen voor het gebied dienen op zijn minst een link met sport en/of recreatie te hebben.
Bronvermelding  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Deventer zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Deventer

  •  

Reactie plaatsen