Kantoor Huren Alkmaar

Kantoor Huren Alkmaar

Kantoor Huren AlkmaarKantoor Huren Alkmaar, het aanbod van kantoorruimte


Op dit moment is er 86.800 m² kantoorruimte beschikbaar in Alkmaar. Ten aanzien van de totale voorraad betekent dit dat circa 22% beschikbaar is voor verhuur of verkoop. In totaal staan er 78 kantoorpanden in aanbod met een gemiddelde metrage van 1.120 m². Hiervan staat bijna 30% inmiddels structureel langer dan 3 jaar in aanbod. Grootste aaneengesloten metrage is het complex van het voormalige ‘PEN-dorp’. In totaal wordt hier 9.000 m² bestaande uit overwegend kantoorruimte aangeboden. Zichtbaar is dat vooral in het buitengebied en op het bedrijventerrein Beverkoog de leegstand in relatieve zin hoog is. Zo staat bijna 10% van het beschikbare aanbod te huur of te koop in Beverkoog. Schrijnender is echter te constateren dat er afgelopen jaar slechts 250 m² kantoorruimte op dit bedrijventerrein is opgenomen.


Naast gebruikersopnames is zichtbaar dat in Alkmaar ook verscheidene initiatieven ontstaan voor transformatie. Zowel kantoren als ander type vastgoed wordt onttrokken van de markt ten behoeve van de realisatie van woningen. Zo zijn er al enkele grote kantoren onttrokken van de markt.  In navolging op deze transformatie zitten er nog enkele transformaties in de pijplijn die op dit moment nog in afwachting zijn van een vergunning. In totaal betreft het ruim 13.000 m² kantoorruimte welke onttrokken wordt aan de kantorenmarkt.
Kantoor huren Alkmaar, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


In de 2016 kende de kantorenmarkt van Alkmaar een relatief hoge marktdynamiek. Er was weliswaar sprake van een daling van het opnamevolume ten aanzien van 2015, maar ondanks deze daling blijft er sprake van een hoog opnameniveau. Ten aanzien van het langjarige gemiddelde lag het opnameniveau dit jaar immers 5.000 m² hoger. De grootste dynamiek is zichtbaar bij de kleinere metrages tot circa 300 m². Zo betreft 70% van het aantal transacties in 2016 een metrage kleiner dan 300 m². Daarnaast is zichtbaar dat er slechts een beperkt aantal verhuizingen plaatsvonden waarbij een metrage mee gemoeid was van meer dan 1.000 m².
Kantoor Huren Alkmaar, huurprijsontwikkelingen


De mediane gerealiseerde huurprijs kwam over 2016 uit op € 92 per m². Hiermee kan worden gesteld dat de huurprijzen zich na enkele jaren van daling stabiliseren. Wel moet daarbij worden opgemerkt dat de spreiding van de huurprijzen groot is. Zo verschillen de huurprijzen van € 50 tot € 130 per m². Dit is hoofdzakelijk te verklaren door het forse kantorenaanbod op de Alkmaarse markt, daarnaast is zichtbaar dat een deel van het vastgoed goedkoop wordt ingekocht door beleggers, wat hen de mogelijkheid biedt om tegen zeer scherpe huurprijzen kantoorruimte op de markt aan te bieden.
Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met kantoren in Alkmaar?


kantoor huren Alkmaar

1. Beverkoog


Industrieterrein Beverkoog aangegeven met nummer 1 in de bovenstaande afbeelding is inmiddels al weer zo’n 35 jaar oud. Het terrein is opgezet om een diversiteit aan bedrijven te herbergen met een economische positieve impuls als doelstelling. Multinationals als DHL en VSM waren pioniers op het terrein. Inmiddels telt de Beverkoog meer dan 400 bedrijven. Van klein tot groot. Van Business to Business als voor consumenten. De Beverkoog heeft een vereniging die zich verantwoordelijk voelt voor de veiligheid, bereikbaarheid en het economische klimaat van het terrein. Deze bedrijvenvereniging is sinds 1981 de belangenbehartiger voor al het bedrijfsleven dat gevestigd is op bedrijventerrein Beverkoog.2. Bergermeerpolder


Bergermeerpolder is een bedrijventerrein pal aan de westelijke ringweg, de N9 richting Den Helder. In de bovenstaande afbeelding is het terrein aangegeven met nummer 2. Het is 15 ha groot. De Bergermeerpolder is voor dienstverlenende bedrijven, maatschappelijke dienstverlening en voor technologische innovatieve bedrijven. Aan de rand van de Bergermeerpolder bevinden zich met name kantoren. In het Technopark zijn technologische, innovatieve bedrijven gevestigd.3. Bedrijventerrein Overdie


Bedrijventerrein Overdie, gelegen ten zuid-oosten van Alkmaar, is circa 30 hectare in oppervlak. de bedrijven die je hier vindt zijn actief in de productie, groothandel, distributie, logistiek, transport, bouw, en detailhandel in auto’s, boten, caravans. Bedrijventerrein Overdie is gemakkelijk te bereiken doormiddel van de rondweg Alkmaar die aansluit op de snelweg A9 richting Amsterdam.4. Boekelermeer


Bedrijventerrein Boekelermeer is een modern bedrijventerrein van circa 390 ha., waar kwaliteit en duurzaamheid sleutelwoorden zijn. Door de ligging van het bedrijventerrein aan de A9 heeft het een rechtstreekse verbinding met Amsterdam en Schiphol.5. Huiswaard


Bedrijventerrein Huiswaard gelegen centraal in Alkmaar is circa 32 hectare groot. Door de centrale ligging ben je dichtbij het station en de binnenstad. Hierdoor is dit terrein voor iedereen goed bereikbaar.6.  Oudorp


Bedrijventerrein Oudorp, gelegen tussen Oudorp en Alkmaar in, is circa 43 hectare groot. De bedrijven op bedrijventerrein Oudorp zitten in de productie, groothandel, distributie, logistiek, transport, bouw en vaarwatergebonden bedrijvigheid. Het terrein is gemakkelijk te bereiken met de auto via de ring alkmaar die uitloopt in de A9 richting Amsterdam.7.  Viaanse Molen


De Viaanse Molen ligt in het noordwesten van Alkmaar langs de N9 richting Den Helder. Het terrein is circa 2,5 ha. Centraal in de Viaanse Molen ligt een gebied dat geschikt is voor kantoren en dienstverlening. Het zuidelijk deel is voor lichte bedrijvigheid. De Viaanse Molen is ontwikkeld voor bedrijven in milieucategorie 1 t/m 3. In dit gebied zijn ook maatschappelijke voorzieningen en sportvoorzieningen aanwezig. Dit geeft het gebied een eigen sfeer en dynamiek. Het terrein dankt zijn naam aan de nog aanwezige historische molen8. Laanenderweg


Het bedrijventerrein Laanenderweg is 15. hectare groot. Het terrein daarnaast ook goed te bereiken met de auto en het openbaar vervoer.

Bronvermelding:  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Alkmaar zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Alkmaar
  • Bedrijvenvereniging Beverkoog
Reactie plaatsen