Page content

Bedrijfspand Huren Woerden

Bedrijfspand Huren Woerden

 

Bedrijfspand huren Woerden, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt

Woerden kampte in 2015 met een enorme leegstand.  De gemeente Woerden probeerde daarom ook om de leegstand tegen te gaan. Bijvoorbeeld door met eigenaren van bedrijfspanden om de tafel te gaan. Daarnaast wilde Woerden bedrijfsterreinen aantrekkelijker maken voor woningbouw door meer groen en betere wegen aan te leggen. “Over vijf jaar is ons streven om de leegstand te halveren door in te zetten op het uit de markt halen van meters, door transformatie en door kantoren die overblijven goed te benutten”, zei wethouder Duindam. Al deze transformaties zullen ervoor zorgen dat het totale beschikbare kantooraanbod zal gaan dalen. Naast de transformaties in Woerden worden ook veel kantoren getransformeerd in de omliggende steden.


Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met bedrijfspanden in Woerden?

bedrijfspand huren Woerden

1. Bedrijventerrein Middelland

Het bedrijventerrein Middelland is een modern bedrijventerrein. De waarde is vooral gelegen in de ruime stedenbouwkundige opzet en de verschijningsvorm van de bebouwing. De dynamiek van het terrein is laag. Het beleid is terughoudend en gericht op het goed functioneren en beheer. Eventuele aanpassingen dienen zorgvuldig ingepast te worden in de bestaande architectuur.

2. Bedrijventerrein Polanen

Het bedrijventerrein Polanen is een modern bedrijventerrein. De waarde is vooral gelegen in de ruime stedenbouwkundige opzet en de verschijningsvorm van de bebouwing. De dynamiek van het terrein is laag. Het beleid is terughoudend en gericht op het goed functioneren en beheer. Eventuele aanpassingen dienen zorgvuldig ingepast te worden in de bestaande architectuur.

3. Bedrijventerrein Barwoutswaarder

Bedrijventerrein Barwoutswaarder is een traditioneel bedrijventerrein. De waarde is vooral gelegen in de heldere opzet en eenvoudige bebouwing die de functie weergeeft. De ruimtelijke kwaliteit van Barwoutswaarder-west is vastgelegd in een verkavelingsplan. Diverse panden zijn cultuurhistorisch waardevol. De dynamiek van het terrein is gemiddeld en betreft in het algemeen de plaatsing van bijgebouwen en de vervanging van oudere hallen door gebouwen die aan de huidige eisen voldoen. De gemeente Woerden streeft een verbetering van de beeldkwaliteit van de bebouwing op het terrein na.

4. Bedrijventerrein de Putkop

Bedrijventerrein de Putkop ligt in het noordoosten van Woerden. Het terrein is 26,5 hectare groot.

5. Bedrijventerrein Honthorst

Bedrijventerrein Honthorst is een traditioneel bedrijventerrein. De waarde is vooral gelegen in de heldere opzet en eenvoudige bebouwing die de functie weergeeft. De dynamiek van het terrein is gemiddeld en betreft in het algemeen de plaatsing van bijgebouwen en de vervanging van oudere hallen door gebouwen die aan de huidige eisen voldoen. Het aan de oostzijde gelegen onbebouwde terrein wordt ontwikkeld. De gemeente Woerden streeft een verbetering van de beeldkwaliteit van de bebouwing op dit deel van het terrein na.

6. Breeveld

Bedrijventerrein Breeveld is een modern bedrijventerrein. De waarde is vooral gelegen in de heldere opzet en eenvoudige bebouwing die de functie weergeeft. De dynamiek van het terrein is laag en betreft in het algemeen de plaatsing van bijgebouwen en de vervanging van oudere hallen door gebouwen die aan de huidige eisen voldoen.

Bronvermelding:

  1. Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Woerden zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, “Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016” en “Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017”
  2. Gemeente Woerden
  3. Woerden.tv
  4. Welstandnotas.nl

Comment Section

0 reacties op “Bedrijfspand Huren Woerden

Plaats een reactie


*