Bedrijfspand Huren Rotterdam

Bedrijfspand huren Rotterdam

 

Bedrijfspand huren Rotterdam


Bedrijfspand huren Rotterdam, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


De Rotterdamse kantorenmarkt laat lichte verbeteringen zien ten aanzien van de vorige jaren. Het opnamevolume lag in 2016 weliswaar aanzienlijk lager dan in 2015, maar door het hoge aantal huurverlengingen, investeringen in de bestaande voorraad en transformaties van verouderde kantoorcomplexen kan toch worden gesproken van een goed jaar op de kantorenmarkt.Bedrijfspand Huren Rotterdam, huurprijsontwikkelingen


Vanwege de ruime marktomstandigheden, zeker in de randgemeenten, blijft de druk op de huurprijzen groot. In Rotterdam is wel enige stabilisatie zichtbaar, maar ook daar worden er nog steeds forse incentives gegeven bij de verhuur van een kantoorpand. Alleen in het centrum van Rotterdam lijkt een lichte vraagprijsstijging waarneembaar, wat een voorlopende indicator zou kunnen zijn van de in te toekomst te realiseren huurprijzen in 2017. De mediane gerealiseerde huurprijs lag in 2016 op € 130 per m², de hoge mediane huurprijs wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het hoge aandeel transacties in het centrum van Rotterdam. De bandbreedte van de huurprijs wordt de laatste jaren, door de sterk uiteenlopende marktverhoudingen, groter. Zo kan intussen al kantoorruimte worden aangehuurd voor € 45 per m², terwijl de hoogste gevraagde huren boven de € 200 per m² liggen.Bedrijfspand Huren Rotterdam, het aanbod van kantoorruimte


Op 1 januari 2017 is nog 904.800 m² kantoorruimte beschikbaar voor verhuur of verkoop in de regio Rotterdam. Hiervan is 566.400 m² kantoorruimte beschikbaar in Rotterdam, terwijl 338.400 m² in de overige gebieden wordt aangeboden. Het beschikbare aanbod is in Rotterdam met aanzienlijke stappen aan het afnemen. Ten aanzien van de piek in 2014 is er nu 120.000 m² minder kantoorruimte beschikbaar dan toen. De stevige daling van het aanbod is hoofdzakelijk te verklaren door het grote aantal onttrekkingen aan de markt. Zichtbaar is dat de voornaamste daling heeft plaatsgevonden in het centrum van Rotterdam en in Kralingen.


bedrijfspand huren Rotterdam
Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met bedrijfspanden in Rotterdam?


bedrijfspand huren Rotterdam


1. Bedrijventerrein Spaanse Polder


Het omvangrijke bedrijventerrein Spaanse Polder ligt gedeeltelijk in Schiedam. Deze herstructurering zorgt voor een forse opwaardering van het gebied. Het bedrijventerrein is volledig in erfpacht uitgegeven. De Schiedamse Spaanse Polder ligt aan de A20, afrit 12 Spaanse Polder. Het terrein ligt ten zuiden van bedrijvenpark Noord-West. Via Noord-West is er een directe aansluiting op de A13.2. Bedrijvenpark Noord-west/ Euro Tradepark


Bedrijvenpark Noord-West heeft een totale oppervlakte van honderdtien hectare. Daarvan isl ruim zeventig hectare aan bedrijven worden uitgegeven. De rest is bestemd voor openbare voorzieningen en ruime groenzones.
Noord-West is met name bestemd voor internationaal gerichte bedrijvigheid in de sectoren productie, assemblage, handel en distributie. Het bedrijvenpark kenmerkt zich inmiddels dan ook door een concentratie van buitenlandse ondernemingen. Noord-West is een modern, strak aangelegd bedrijventerrein, met groen en waterpartijen.  Het ligt ver weg van woonwijken. De relatie met de omgeving beperkt zich tot business-to-business met de andere bedrijventerreinen.3. Bedrijvenpark Nesselande


In het noordoosten van Rotterdam wordt in de wijk Nesselande een nieuw duurzaam bedrijvenpark ontwikkeld van 15 ha. Op het bedrijfsterrein zijn bedrijfskavels te koop voor uw bedrijfsgebouw, kleinschalig kantoorgebouw, showroom of uw perifere detailhandelsvestiging. Het Bedrijvenpark Nesselande is gelegen in Rotterdam Alexander direct langs de A20 en in de nabijheid van de A12. Het bedrijvenpark Nesselande kenmerkt zich door haar goede bereikbaarheid, duidelijke indeling in hoven en een hoogwaardige kwaliteit van de buitenruimte.4. Bedrijventerrein Schiebroek


Bedrijventerrein Schiebroek, ligt in Rotterdam-Noord vlak onder Berkel en Rodenrijs, en Bergschenhoek. Schiebroek is gemakkelijk te bereiken door de ligging aan de rand van Rotterdam. Het terrein is circa 10,6 hectare in oppervlak en er geld een hindercategorie licht/middel. De belangenvereniging doet er alles aan op het Schiebroekse bedrijventerrein te verbeteren en up to date te houden.5. Bedrijventerrein Charloisse Poort


Charloisse Poort ligt in Rotterdam, tussen Barendrecht en Rotterdam Albrandswaard.  De locatie ligt aan de A15, circa 5 kilometer westwaarts vanuit Barendrecht. Openbaar vervoer van en naar de locatie is matig.6. Bedrijventerrein Hordijk


Het bedrijventerrein Hordijk is gelegen aan de zuidzijde van Rotterdam. De spoorlijn Rotterdam – Dordrecht doorsnijdt het terrein in een westelijk en een oostelijk deel. Het westelijk deel wordt aan de noordwest zijde begrenst door de voormalige havenspoorlijn en aan de zuidwest zijde door de Pascalweg en aan de oostzijde door de spoorlijn.Het oostelijk deel van het bedrijventerrein wordt aan de noordzijde begrenst door de nieuwbouw van het Maasstad Ziekenhuis, aan de westzijde door de spoorlijn en aan de oostzijde door de IJsselmondse randweg. Op bedrijventerrein Hordijk is een grote diversiteit aan bedrijven uit diverse sectoren vertegenwoordigd, zoals: industrie, handel, bouw en commerciële en niet commerciële dienstverlening. Lage prioriteit wordt gegeven aan bedrijven uit de sectoren detailhandel en transport vanwege de profilering van het terrein, de verkeersintensiteit en de werkgelegenheid, Hogere prioriteit daarentegen worden gegeven aan gerelateerde en georiënteerde bedrijvigheid van de medische sector. Belangrijke doelgroepen blijven de kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid.7. Bedrijventerrein Gadering


Bedrijventerrein Gadering ligt langs de snelweg A15 bij knooppunt hoogvliet. en is circa 41 hectare groot. Door deze ligging is het terrein goed zichtbaar en makkelijk te bereiken. Het terrein ligt vlak bij de zeehavens van Rotterdam. Om ervoor te zorgen dat de belangen van ondernemers adequaat worden behartigd, is op het bedrijventerreinen Gadering in Hoogvliet Parkmanagement geïnitieerd8. Business Park Rotterdam The Hague Airport


Ondernemen vanuit Business Park Rotterdam The Hague Airport is een mooie upgrade. Uitstekend bereikbaar met de auto en openbaar vervoer. Nabij Rotterdam centrum, Delft en Den Haag. Het Business Park biedt ruimte aan kleinschalige kantoorvilla's, grote kantoorgebouwen en bedrijfsruimtes.


Bronvermelding  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Rotterdam zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Rotterdam
Reactie plaatsen