Bedrijfspand Huren Helmond

Bedrijfspand Huren Helmond

Bedrijfspand huren Helmond, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


Het opnamevolume is in Helmond het afgelopen jaar stabiel gebleven. Het totale beschikbare kantooraanbod is wel gestegen met 11% naar 39.000 m2. De leegstand in Helmond is net als het beschikbare kantooraanbod gestegen met 2,7 % naar een totaal van 22,7 %.
Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met bedrijfspanden in Helmond?


bedrijfspand huren Helmond

1. Bedrijvenpark Groot Schooten


Kantoorlocatie Businesspark Groot Schooten is ruim opgezet met veel groen. Het terrein heeft een oppervlakte van 250.000 m² met vooral hoogwaardige industrie en dienstverlenende bedrijven.2. Bedrijventerrein Hoogeind


Het bedrijventerrein Hoogeind is het grootste en het oudste bedrijventerrein van Helmond. Op het terrein zijn vooral industriële bedrijven werkzaam, groothandelsbedrijven en detailhandel (Winkelboulevard Engelseweg). Het terrein heeft een oppervlakte van 2.750.000 m²3. Bedrijventerrein De Weijer


Bedrijventerrein De Weijer is een modern gemengd bedrijventerrein gelegen tussen het grootschalige bedrijventerrein BZOB en het traditionaal gemengd bedrijventerrein Hoogeind. Het terrein heeft een oppervlakte van 460.000 m²4. Businesspark Brandevoort


Businesspark Brandevoort is gelegen aan de westzijde van de stad en is middels de A270 direct verbonden met Eindhoven. Een deel van dit bedrijvenpark, groot 6 ha,  is eind jaren negentig ontwikkeld en bebouwd. Het overgrote deel van dit bedrijvenpark wordt echter pas in ontwikkeling genomen samen met het tweede deel van de uitbreidingswijk Brandevoort. De hoofdinfrastructuur voor dit bedrijventerrein is reeds aangelegd en middels een uitwerkingsplan kan hier gebouwd worden.5. Automotive Campus


De Automotive Campus in Helmond is de nationale en internationale hotspot, ontmoetingsplek en vestigingslocatie op het gebied van automotive en slimme mobiliteit. De campus biedt een aantrekkelijke leer- en werkomgeving, state of the art technologische (test)faciliteiten en flexibele huisvestingsconcepten. De campus is onderdeel van het bedrijventerrein Groot-Schooten en wordt de komende jaren gefaseerd tot ontwikkeling gebracht. In de nabije toekomst zal de Automotive Campus verder doorgroeien tot een uitdagende omgeving waar onderwijs, onderzoek en industrie samenkomen. Met voldoende ruimte en aantrekkelijke huisvestingsconcepten voor starters, doorgroeiers en topspelers.6. Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant


Het Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant is een bovenregionaal bedrijventerrein bestemd voor grootschalige industriële-, logistieke- en groothandelsbedrijven. Het bedrijventerrein is ruim opgezet met brede wegprofielen en kent een minimale kavelgrootte van 1 ha. Er is kadefaciliteit aanwezig aan de Zuid Willemsvaart. De hoofdontsluiting van het bedrijventerrein is aan de Rochadeweg gelegen middels “turborotondes” en kent een zeer gunstige ligging ten opzichte van de A67. Naast meerdere logistieke bedrijven is er een concentratie van de foodprocessing industrie.


Bronvermelding:  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Helmond zijn onttrokken uit het rapport van Cushman & Wakefield, "Nederland compleet, kantoren- en bedrijfsruimtemarkt factsheet januari 2017"
  • Gemeente Helmond
  • DTZ Zadelhoff
Reactie plaatsen