Bedrijfspand Huren Groningen

Bedrijfspand huren Groningen

Bedrijfspand huren Groningen

Bedrijfspand huren Groningen, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


Waar in 2015 hoofdzakelijk grootschalige kantoorcomplexen van de markt werden genomen ten behoeve van transformatie (o.a. de Zwarte Doos) is zichtbaar dat dit jaar initiatief wordt genomen om enkele kleinschalige verouderde kantoorcomplexen te onttrekken van de markt. In totaal betreft het circa 15.000 m² kantoorruimte die van de markt wordt afgehaald ten behoeve van o.a. woningbouwontwikkeling. Mede gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt, biedt een exploitatie van het pand op de woningmarkt een goed en vaak beter alternatief dan door exploiteren als kantoor. Wel zal vanuit de gemeente daarbij in acht moeten worden genomen in hoeverre het betreffende kantoor, de markt niet kan bedienen als kantoor. Aangezien ook de krapte op de kantorenmarkt op specifieke locaties zoals het centrum en het stationsgebied sterk toeneemt.
Bedrijfspand Huren Groningen, het opnamevolume


Het opnamevolume kwam in 2016 uit op 21.450 m², dit betekent een daling van 6,3% ten aanzien van vorig jaar. Toch is het een vergelijkbaar opnameniveau als langjarig in Groningen is geregistreerd. Opvallend is wel het hoge aandeel transacties in Groningen Zuid ten opzichte van voorgaande jaren. Verder typeert de markt zich hoofdzakelijk als plaatselijk verplaatsingsmarkt, waarbij het vaak om kleine metrages gaat. Zo beslaat 75% van de transacties een metrage die kleiner is dan 500 m². De verwachting is dat ook aankomend jaar niet direct veel grootschalige transacties zullen plaatsvinden. Dit komt mede doordat het aanbod van grote vloeroppervlakten in het centrum van de stad en nabij het station van Groningen gering zijn, terwijl de zoekvraag zich daar juist wel op richt.
Bedrijfspand Huren Groningen, huurprijsontwikkelingen


De huurprijzen in Groningen zijn sterk gesegmenteerd. Waar in het centrum van Groningen vanwege de hogere marktdruk de prijzen een opwaartse beweging lijken te maken, is zichtbaar dat de huurprijzen vooral in Groningen Oost en bij meer verouderd vastgoed nog onder druk staan. De prijzen lopen dan ook uiteen van € 60 tot € 150 per m² met uitschieters naar boven de € 200 per m². Dit betreft echter alleen kleinere metrages op unieke plekken binnen het centrum van Groningen. Op basis van de marktverhoudingen is de verwachting dat zowel de opwaartse als de neerwaartse prijsdruk aankomend jaar aanhoud.
Bedrijfspand Huren Groningen, het aanbod van kantoorruimte


Op 1 januari 2017 staat in Groningen in totaal 126.350 m² kantoorruimte te huur of te koop. Dit betekent een stevige stijging ten aanzien van vorig jaar van 23%. Dit is hoofdzakelijk te verklaren, doordat kort voor het meetpunt van vorig jaar enkele grootschalige kantoorcomplexen uit aanbod zijn genomen zoals de Zwarte Doos aan de Eendrachtskade Zuidzijde. Als wordt gekeken naar de verschillende deelgebieden dan kan worden geconcludeerd dat vooral in het centrum en in Groningen Noord het aanbod relatief gering is ten aanzien van de jaarlijkse opnames. Zeker in het centrum van Groningen ligt de marktratio op bijna 50% wat inhoudt dat er sprake is van een zekere krapte op de markt. Dit geldt echter niet voor het deelgebied Groningen Oost. Hier is het beschikbare kantooraanbod historisch hoog.


bedrijfspand huren Groningen

 

Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met bedrijfspanden in Groningen


bedrijfspand huren Groningen

1. Westpoort


Westpoort ligt aan de westkant van Groningen. Met 150 hectare wordt dit het grootste bedrijventerrein van de regio. Het bedrijventerrein heeft een eigen aansluiting op de A7 en is voorzien van een glasvezelnetwerk.2. Europark


Europapark ligt in het zuidoosten van Groningen, op loopafstand van de binnenstad. Het bedrijventerrein is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer. Europapark heeft een eigen treinstation. Op het Europapark ligt ook de Euroborg: het voetbalstadion van FC Groningen.3. Bedrijventerrein Zuidoost: Eemspoort & Roodehaan


Ten zuidoosten van Groningen vindt u ook Bedrijventerrein Zuidoost. Het gebied bestaat uit verschillende bedrijventerreinen, waaronder het oude terrein Winschoterdiep Euvelgunne, de nieuwere terreinen Eemspoort en Roodehaan en de vuilstort De Stainkoeln. Bedrijventerrein Zuidoost heeft een verbinding met Europapark en een directe aansluiting op de N7/A7 richting Duitsland.4. Zernike Campus


Wilt u zich vestigen vlakbij kennisinstellingen en (andere) kennisintensieve bedrijven? Dan kunt u kiezen voor Zernike Campus, ten noorden van de stad. De Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en ongeveer 150 bedrijven zijn hier gevestigd.
Bronvermelding:  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Groningen zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Groningen
Reactie plaatsen