Bedrijfspand Huren Doetinchem

Bedrijfspand Huren Doetinchem

Bedrijfspand huren Doetinchem, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


Net als de hele regio waar Doetinchem in ligt is er ook in Doetinchem sprake van leegstand. De gemeente heeft daarom ook besloten om een speciaal team/afdeling samen te stellen om zo de leegstand tegen te gaan. Dit team moet de leegstand van winkels en kantoren aanpakken.

 

Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met bedrijfspanden in Doetinchem?


bedrijfspand huren Doetinchem

1. A18 Bedrijvenpark
Om aan de gestegen vraag naar uitgeefbaar terrein te kunnen voldoen, heeft de gemeente Doetinchem in samenwerking met de gemeenten Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland het initiatief genomen om een bedrijvenpark met een modern gemengd karakter te ontwikkelen: het A18 Bedrijvenpark.

2. StationspoortMet Stationspoort heeft de gemeente Doetinchem een kantorenlocatie van formaat in handen. De komende tien jaar kan hier aan de regionale vraag naar kantoorruimte worden voldaan. Ondernemers hebben op Stationspoort de mogelijkheid om op ruime kavels een eigen kantoor te bouwen. Er is grond beschikbaar voor maximaal negen kantoorpanden. De vrije kavels bieden ruimte voor bouwvolumes van 1.500 tot ruim 2.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak per stuk. Daarmee richt Stationspoort zich op het middelgrote en grote segment binnen de Oost-Gelderse kantorenmarkt. In het hele plangebied komt ruim dertigduizend vierkante meter aan vloeroppervlak beschikbaar.


Stationspoort moet een kwalitatief hoogwaardige uitstraling krijgen. De te bouwen kantoren moeten dan ook aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld hoe minder verschillende materialen er worden gebruikt, hoe beter. Ook de inrichting van de openbare ruimte draagt bij aan het verkrijgen van deze hoogwaardige uitstraling. Zo is groen een beeldbepalende factor. Rijen volwassen bomen in de middenberm van de Hamburgerbroeklaan (voorheen Broekweg) bezorgen Stationspoort al een eerste groene uitstraling. Ook tussen de kantoorgebouwen verschijnt groen. In de pauze is het straks ontspannend wandelen op plekken die een tuinkarakter krijgen. Centrale parkeerplekken en parkeerkelders zorgen ervoor dat er zo min mogelijk auto’s in het zicht staan3. Bedrijventerrein De HuetBedrijventerrein De Huet is ontwikkeld in de jaren tachtig. Het is een gemengd bedrijventerrein dat ongeveer 48 hectare bruto groot is. Het terrein kent grote en kleine kavels door elkaar heen.4. Bedrijventerrein Keppelseweg


Bedrijventerrein Keppelseweg is één van de oudere bedrijventerreinen in de gemeente Doetinchem. Na ontwikkeld te zijn in de jaren '60 en '70 vertoonde het terrein tekenen van veroudering en achteruitgang. In goede samenwerking tussen ondernemers op het terrein, de IG&D en de gemeente is het terrein in 2005/2006 drastisch opgeknapt. Dit werd mogelijk door subsidies van de EU, de provincie, de gemeente en bijdragen van de ondernemers zelf.5. Bedrijventerrein WijnbergenBedrijventerrein Wijnbergen is gelegen aan twee hoofdwegen: de A18 en de op regionale schaal belangrijke Europaweg. Door deze ligging is het bedrijventerrein voor wegverkeer zeer goed bereikbaar en vanaf deze hoofdwegen ook zeer zichtbaar gesitueerd. Voor dit terrein is een beeldkwaliteitsplan opgesteld en wordt vanaf het begin gewerkt met één conditionerend architect. Het terrein kent net als Verheulsweide een PDV-zone (een zone voor winkelaanbod die gevestigd is buiten de reguliere winkelgebieden) die geheel is bestemd voor woninginrichting (woonboulevard). Recent is er aangrenzend een PDV-zone toegevoegd voor sport en recreatie.

6. Akkermansweide


Dit (voornamelijk) in de jaren zeventig ontwikkelde lokale bedrijventerrein is bruto 20 hectare groot en is gelegen in Gaanderen. Er is een vermenging van diverse soorten bedrijven en van kleine en grotere kavels. In 2000 is er een uitbreiding aan de Slakweg geweest. Al langere tijd bestaan bij de gemeente Doetinchem plannen om bedrijventerrein Akkermansweide aan te pakken en op te knappen. Omdat het bedrijventerrein ook deels op grondgebied van gemeente Oude IJsselstreek ligt, pakken de gemeenten dit nu in 2014 gezamenlijk op.7. Verheulsweide


Bedrijventerrein Verheulsweide is het grootste bedrijventerrein van de Achterhoek (ca. 165 hectare). Er is sprake van een grote verscheidenheid aan bedrijven op het terrein, van kantoren en scholen - in een speciale zone - tot autosloperijen, perifere detailhandel - op een speciale PDV-zone - en productie-bedrijven met grote loodsen. Met deze omvang en variëteit levert Verheulsweide een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in Doetinchem.


Bronvermelding:  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Doetinchem zijn onttrokken uit het rapport van Cushman & Wakefield, "Nederland compleet, kantoren- en bedrijfsruimtemarkt factsheet januari 2017"
  • Gemeente Doetinchem
  • DTZ Zadelhoff
Reactie plaatsen