Bedrijfspand Huren Delft

Bedrijfspand Huren Delft

Bedrijfspand huren Delft

Bedrijfspand huren Delft, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


Transformaties en aankopen voor transformaties voerde het afgelopen jaar de boventoon in Delft. Verspreid over heel de stad worden grote en kleine, vaak klassieke, kantoorpanden onttrokken voor transformatie
Bedrijfspand Huren Delft, huurprijsontwikkelingen


Huurprijzen stabiliseren en er zijn minder incentives op hotspots. De hogere marktdynamiek gaat gepaard met stabilisatie in de huurprijzen al blijven de huurprijzen in Delft nog wel onder druk staan.
Bedrijfspand Huren Delft, het aanbod van kantoorruimte


Het beschikbare aanbod is in 2016 flink gedaald en komt op 1 januari 2017 op 66.450 m², waar dit in 2016 nog 90.550 m²  was. In Delft daalde het aanbod met respectievelijk en 27%. Ook hier ligt de verklaring grotendeels bij transformaties, zo worden de kantoorpanden getransformeerd naar woonruimte of studentenhuisvesting.
Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met kantoorruimtes in Delft?


kantoorruimte huren Delft

1. Delft Noord


Delft Noord (DSM / Calvé). Het gebied bestaat uit de terreinen van DSM ten westen van het Rijn-Schiekanaal en een gemengd gebied met bedrijven, woningen en voorzieningen ten oosten daarvan.

2. Indische Buurt


Indische Buurt. Terrein met grootschalige bedrijven, kleine bedrijvigheid en een aantal maatschappelijke voorzieningen.

3. Ypenburgse poort


Ypenburgse Poort is een bedrijventerrein langs de A13 met naast bedrijven ook hotels, kantoren en sport- en recreatiemogelijkheden.

4. Delftse Poort


Delftse Poort-Oost en West is een bedrijventerrein in het zuiden van de wijk Vrijenban met over het algemeen kleinschalige kantoren en bedrijven. Het terrein Delftse Poort bestaat uit de IKEA-vestiging en enkele kantoorpanden aan de Olaf Palmestraat.5. Delftechpark


Het park is ontwikkeld voor kennisintensieve bedrijven die zich richten op technisch onderzoek en ontwerp.6. TU Delft Science Park


Hoogwaardig science park waar zich de komende jaren kennisinstituten, start-ups en internationale bedrijven vestigen.7. Schieoevers Zuid


Op het zuidelijk deel van het terrein Schieoevers zijn verschillende soorten bedrijven gevestigd, zowel qua aard als grootte.8. Schieoevers Noord


Ondernemers, ontwikkelaars en de gemeente transformeren Schieoevers van een bedrijfsterrein naar een plek waar wonen en werken samen gaan. Dit staat in de gebiedsvisie Schieoevers 2030. Met zo’n 120 hectare is Schieoevers het grootste bedrijventerrein van Delft. Het gebied ligt aan het water en vlakbij twee belangrijke snelwegen, station Delft-Zuid en de historische binnenstad.9. Tanthof Oost/West


Op Tanthof-Oost ten zuiden van de Kruithuisweg zijn zowel kantoren als bedrijven gevestigd. Het bedrijventerrein Tanthof-West huistvest vooral bedrijven uit de sector advisering, zakelijke dienstverlening en bouwnijverheid.10. Vulcanusweg


Het bedrijventerrein Vulcanusweg in de wijk Voorhof kenmerkt zich door een gemengde bedrijfsactiviteit.11. Voorhof


Het terrein tussen de Hermesstraat, Röntgenweg en Industriestraat bestaat voornamelijk uit bouwbedrijven en autogarages.12. Station


Bij het nieuwe NS-station Delft komen naast het Stadskantoor ook bedrijven met een publieksgerichte functie, zoals horeca en winkels.13.Buitenwatersloot


Op het terrein ten zuiden van de Buitenwatersloot zijn verschillende kantoren gevestigd.


Bronvermelding  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Delft zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Delft
Reactie plaatsen