Bedrijfspand Huren Breda

Bedrijfspand Huren Breda

Bedrijfspand huren Breda

Bedrijfspand huren Breda, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


Na een minder jaar in 2015 is op de Bredase kantorenmarkt een duidelijk herstel geconstateerd in het opnamevolume. Gesteund door de economische groei is zichtbaar dat de dynamiek op de markt terugkomt. Wel betreft het vooral een plaatselijke verplaatsingsmarkt, waarbij bedrijven met name voor een verhuisbeweging kiezen om de kantoororganisatie te optimaliseren. Al met al leidt dit tot het hoogste opnamevolume sinds 2010.
Bedrijfspand Huren Breda , huurprijsontwikkelingen


Hogere marktdynamiek zorgt voor stabilisatie van de huurprijzen De huurprijzen hebben in 2016 een duidelijke stabilisatie laten zien. Dit geldt zeker voor de locaties nabij het station, in het centrum en het courante vastgoed binnen Breda. Wel blijven de huurprijzen van kantoren die een lage of geen nieuwe verhuurbaarheid kennen negatief onder druk staan. Wel blijkt uit de opnamecijfers dat de lagere huren er toe leiden dat vooral jonge bedrijven zich in dergelijke panden vestigen. Deze bedrijven vinden bij hun vestigingskeuze de prijs duidelijk belangrijker dan de locatie.
Bedrijfspand Huren Breda, het aanbod van kantoorruimte


Mede door de sterke toename van het opnameniveau daalt het aanbod van kantoorruimte, deze bevindt zich nu weer op een vergelijkbaar niveau als in 2014. Als verder wordt ingezoomd op het aanbod kan worden gesteld dat het hoogwaardige kantooraanbod langzaamaan opdroogt, daarom is het dan ook goed te constateren dat er de komende jaren nog enkele nieuwe kantoren nabij het station worden opgeleverd. Verder zal de markt vooral afhankelijk zijn van kwaliteitsinvesteringen van eigenaren in de bestaande voorraad. Zichtbaar is dat zodra een duidelijk impuls aan een kantoorpand wordt gegeven de verhuurbaarheid van het pand sterk toeneemt. Om een evenwichtige markt te creëren blijft het van belang om transformatiemogelijkheden te onderzoeken. Tot op heden beperkt dit zich tot enkele kantoren binnen of nabij het singelgebied van Breda. De komende jaren zijn er nog een aantal kantoren waarvan gepland worden dat ze kunnen worden getransformeerd


Op 1 januari 2017 is in totaal nog 131.200 m² kantoorruimte beschikbaar voor verhuur of verkoop. Dit betekent een duidelijke daling ten aanzien van vorig jaar, te weten een daling van 11,4%. Dit zorgt ervoor dat het beschikbare aanbod inmiddels weer onder het niveau van 2014 ligt.


kantoorruimte huren Breda

 

Bedrijfspand Huren Breda, het opnamevolume sinds jaren niet zo hoog


Het opnamevolume komt over 2016 uit op 33.650 m². Dit betekent een duidelijke stijging ten aanzien van vorig jaar van maar liefst 42%. Ook ten aanzien van het langjarig gemiddelde lag het opnameniveau dit jaar aanzienlijk hoger. Zichtbaar is dat bedrijven zich, mede vanwege de opkomende economie, graag weer vestigen in Breda vanwege de strategische ligging binnen de Benelux. Daarnaast kent Breda van oudsher een goede arbeidsmarkt gecombineerd met een geliefde woonomgeving, alle facetten die van belang zijn voor de vestigingskeuze van de meeste bedrijven.
Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met bedrijfspanden in Breda?


bedrijfspand huren Breda

1. Breda-Noord


Het Bedrijventerrein Breda-Noord omvat de gebieden De Krogten, Hintelaken, Emer-Noord en Emer-Zuid.
Het bedrijventerrein De Krogten is te karakteriseren als een traditioneel bedrijventerrein met een belangrijke werkgelegenheidsfunctie voor de stadsregio Breda. Het is een "gemengd plus" bedrijventerrein waar enkele grote bedrijven uit de industrie-, handel- en transportsector het beeld bepalen. De revitalisering in De Krogten heeft geleid tot een duidelijke kwaliteitsverbetering van de buitenruimte van het bedrijventerrein.2. Hazeldonk


In het uiterste zuiden van Breda, langs de A16 en de Belgische grens, ligt het bedrijventerrein Hazeldonk, dat speciaal bestemd is voor logistieke activiteiten. Het totale terrein omvat ongeveer 60 hectare. Op Hazeldonk zijn diverse toonaangevende logistieke dienstverleners gevestigd. Er zijn ook diverse voorzieningen, zoals een wasplaats voor vrachtauto's, chauffeursrestaurant en douane-faciliteiten, en moderne telecominfrastructuur. Hazeldonk is gelegen op korte afstand van de kern van Zundert, ongeveer 12 kilometer ten zuiden van het centrum van Breda. Transport- en distributiepark Hazeldonk Drie biedt ruimte aan bedrijven in de logistieke sfeer. Op het terrein kunnen bedrijven gevestigd worden die maximaal binnen milieucategorie 4 vallen.3. Bedrijventerrein Breda-Oost


Bedrijventerrein Breda-Oost is een prettig gebied om te werken en te verblijven. Het biedt veel mogelijkheden voor een bedrijf of kantoor om zich te vestigen vanwege het prettige vestigings- en ondernemersklimaat, de perfecte ligging en aansluiting met de snelwegen A27 en A59 en de diversiteit aan bedrijven. Belangrijk is om de kwaliteit van het bedrijventerrein te behouden en te verbeteren en zorg te dragen voor een positieve ontwikkeling op het gebied van ontwikkeling, promotie en veiligheid.


Bronvermelding:  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Breda zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Breda
Reactie plaatsen