Bedrijfspand Huren Apeldoorn

Bedrijfspand huren Apeldoorn


Bedrijfspand huren Apeldoorn, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


Het gaat goed op de kantorenmarkt van Apeldoorn. Enerzijds is een robuuste dynamiek op de gebruikersmarkt, anderzijds worden veel kansen benut om kantoren te onttrekken ten behoeve van onder andere de woningmarkt. Mede hierdoor daalt het beschikbare aanbod aan kantoorruimte gestaag en komt er een telkens beter evenwicht op de markt. Wel is een duidelijke scheiding zichtbaar tussen hoogwaardige en moderne kantoorpanden in het aanbod en kantoorpanden waar al geruime tijd geen of nauwelijks investeringen in zijn gedaan en de verhuurbaarheid slecht is.


Net als vorig jaar komt een belangrijk deel van de opnames voor rekening van de kleine gebruikers. Van het totaal aantal transacties betreft maar liefst 84% een transactie waar een metrage mee is gemoeid van 500 m² of kleiner. De Apeldoornse kantorenmarkt betreft hoofdzakelijk een verplaatsingsmarkt binnen de gemeente, waarbij kantoorgebruikers de lagere huurprijzen gebruiken om naar hoger gewaardeerd vastgoed te verhuizen. Huurders waren afgelopen jaar vooral op zoek naar moderne kwalitatief goed afgewerkte kantoren met kantoortuinen in combinatie met separate kamers voor staffuncties en directie. De vraag naar volledige open vloeren met flexplekken is aanzienlijk minder in trek dan voorheen.
Bedrijfspand Huren Apeldoorn , huurprijsontwikkelingen


De mediane huurprijs ligt in Apeldoorn op circa € 100 per m². Toch doet dit onvoldoende recht aan de marktsituatie in Apeldoorn. Zo lopen de huurprijzen tussen de locaties en de kantoren sterk uiteen. De huurprijzen zijn dan ook volledig afhankelijk van de courantheid van het pand. Wel valt op dat recent gerenoveerde kantoorpanden naast een hogere vraag, ook een beperkte onderhandelingsruimte kennen in de prijs per vierkante meter. De incentives op dit soort kantoorpanden zijn derhalve beperkt. Over de hele breedte liggen de huurprijzen in Apeldoorn tussen de € 60 en € 130 per m²
Bedrijfspand Huren Apeldoorn, het aanbod van kantoorruimte


In Apeldoorn wordt goed ingezet op een duurzaam hergebruik van kantoorpanden die niet meer volstaan op de kantorenmarkt. In totaal zijn de laatste jaren al meer dan 15 kleine en middelgrote objecten onttrokken van de markt ten behoeve van overwegend de woningmarkt. Ook afgelopen jaar was dat weer het geval.


Op 1 januari 2017 is nog 135.750 m² kantoorruimte voor verhuur of verkoop beschikbaar in de gemeente Apeldoorn. Dit betekent dat het aanbod met bijna 10% is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Als naar de langjarige trend wordt gekeken dan kan worden geconcludeerd dat het aanbod telkens meer in evenwicht komt met de vraag. Wel kan worden gesteld dat Apeldoorn nog steeds te maken heeft met een zeker overaanbod ten aanzien van de totale kantoorgerelateerde werkgelegenheid. Zichtbaar is dat de daling van het kantooraanbod grotendeels heeft plaatsgevonden in het centrum van Apeldoorn. Dit heeft alles te maken met de hoge transformatiepotentie van kantoren in het centrum. De laatste jaren is hierdoor het kantooraanbod in het centrum gezakt van 82.000 m² naar 22.300 m².


bedrijfspand huren Apeldoorn

 


Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met bedrijfspanden in Apeldoorn?


bedrijfspanden huren Apeldoorn

1. Bedrijvenpark Zuid


Bedrijvenpark ZUID is gesitueerd in het zuidelijke deel van herstructureringsgebied Kanaalzone in Apeldoorn. Het parkachtige terrein wordt begrensd door de Marchantstraat, de Kayersdijk, de Loudonstraat en Kanaal-Zuid. De Kayersdijk is een hoofdontsluitingsweg die vanaf de snelweg rechtstreeks naar het centrum voert. Met de komst van de Praxis Megastore en de gerealiseerde nieuwbouw- en renovatieplannen van Remeha en multinational BDR Thermea is de revitalisering van dit bedrijvenpark inmiddels volop in gang.

2. Stadhoudersmolen


Dit bekende bedrijventerrein wordt momenteel aan de noordzijde uitgebreid zodat er 15 hectare extra beschikbaar komt. De kavelomvang loopt van 1.200 tot 18.000 m2 en er is plek voor bedrijven tot en met milieucategorie 3. Kleine en middelgrote bedrijven voor techniek, handel of dienstverlening kunnen hier goed terecht en er zijn ook woon/werklocaties beschikbaar.

3. Bedrijvenpark Apeldoorn Noord


Vlakbij een belangrijke op- en afrit van de A50 ligt 60 hectare uitgeefbaar gebied met verschillende kavelgroottes voor verschillende milieucategorieën. Het bedrijvenpark bestaat uit diverse deelprojecten, waaronder ook woon/werkcombinaties. Het is speciaal ontwikkeld voor regionale MKB-bedrijven in de sectoren handel, dienstverlening, techniek en lichte industrie.4. Ecofactorij


Voor bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzaamheid biedt Apeldoorn aantrekkelijke bedrijventerreinen. De Ecofactorij is er zo één. Speciaal ontwikkeld om logistieke bedrijven en productiebedrijven te kunnen huisvesten. Grote kavels (van 30.000 tot 100.000 m2) op een gebied van 100 hectare met milieucategorie tot en met 4 (en een enkele beperkt 5).


Bronvermelding:  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Apeldoorn zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Apeldoorn
Reactie plaatsen