Page content

Kantoorruimte Huren Zaanstad

Kantoorruimte Huren Zaanstad

kantoorruimte huren Zaanstad

Kantoorruimte huren Zaanstad, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt

Zaanstad bestaat uit de kernen Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westknollendam, Westzaan, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk. De kantorenmarkt concentreert zich voor het overgrote deel in de grootste stad binnen de gemeente in Zaandam. Echter zijn ook de kantoren in het buitengebied van de gemeente meegenomen om tot een volledig beeld te komen van de ontwikkelingen in de gemeente Zaanstad.


Kantoorruimte Huren Zaanstad, het aanbod van kantoorruimte

Op dit moment is er nog 50.350 m² kantoorruimte beschikbaar in aanbod. Ten aanzien van de totale voorraad betekent dit dat circa 20% beschikbaar is voor verhuur of verkoop. In totaal staan 43 kantoorobjecten in aanbod met een gemiddelde metrage van 1.170 m². Hiervan wordt, in volume, bijna 80% aangeboden in Zaandam. Het aanbod kent in tegenstelling tot de meeste andere regio’s een goede kwaliteit die goed aansluit bij de marktvraag. Alleen in het buitengebied van Zaanstad bevinden zich enkele kantoren die minder courant in de markt staan. Net als in veel andere regio’s worden de laatste jaren ook enkele kantoren in Zaanstad onttrokken aan de voorraad


Kantoorruimte Huren Zaanstad, het opnamevolume 

Zaanstad heeft afgelopen jaar een vergelijkbaar, hoge dynamiek getoond in verhouding tot 2015. Waar in de crisisjaren het opnamevolume niet boven de 5.000 m² uitkwam, lag het opnamevolume dit jaar op 21.600 m². De dynamiek op de markt komt hoofdzakelijk vanuit de kleinere kantoorgebruikers die veelal kleine metrages opnemen tot 250 m² kantoorruimte. Veel verschuivingen van grotere kantoorgebruikers hebben er het afgelopen jaar niet plaatsgevonden. Het totale opnamevolume kwam afgelopen jaar uit op 21.600 m². Een daling ten aanzien van vorig jaar met 10%. Toch is sprake van een zeer goed opnamejaar, zeker als het niveau wordt vergeleken met eerdere jaren. In totaal besloeg bijna 70% van de transacties een transactie van 250 m² kantoorruimte of kleiner


Kantoorruimte Huren Zaanstad , huurprijsontwikkelingen

De mediane gerealiseerde huurprijs lag in 2016 op € 95 per m². Hiermee kan worden gesteld dat de huurprijzen zich langzaamaan herstellen. Echter zullen de huurprijzen die voor de crisis werden behaald, naar verwachting niet snel terugkeren. Dit komt mede vanwege het hoge aanbodcijfers ten aanzien van de totale kantorenvoorraad in Zaanstad, waardoor nog voldoende kwalitatief goed aanbod beschikbaar is.

 

Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met kantoorruimtes in Zaanstad?

kantoorruimte huren Zaanstad

 

1. ZaanIJ Oevers

Wat voor betaalbare ruimte je ook zoekt, u vindt het in ZaanIJ. De oevers van de Zaan, het Noordzeekanaal en het IJ bieden toplocaties aan het water. Er staat een schat aan monumentale industriepanden en er zijn representatieve kantoorruimtes. En u kunt van ‘scratch’ af aan jouw eigen bedrijf neerzetten op zeer gunstig geprijsde bouwgrond binnen de metropoolregio Amsterdam. De oevers van Zaan en IJ bieden een uitgelezen kans om te investeren in de toekomst. Samen bieden deze 24 locaties ruimte voor ongeveer 7.000 woningen en 450.000 m² vloeroppervlak voor bedrijven en voorzieningen.

2. Achtersluispolder

De Achtersluispolder is een van de oudere bedrijventerreinen in Nederland. Het terrein is 94 ha groot, er zijn ongeveer 290 bedrijven gevestigd en er werken ruim 4200 mensen. Het ligt relatief gunstig ten  opzichte van hoofdinfrastructuur (met name A8 en het Noordzeekanaal). Het bedrijventerrein wordt gedomineerd door middelgrote bedrijven (10-99 werkzame personen). De grootste sector is handel, distributie en transport. Binnen de industriële sector is de metaal-electrocluster van belang, naast bedrijven die toeleveren aan de voedingsmiddelenindustrie.

3. Bedrijventerrein Westerspoor

Bedrijventerrein Westerspoor-Zuid is een relatief jong bedrijventerrein van 155 hectare. Het terrein bestaat uit een ouder gedeelte in het oosten, aan de beide zijden van de spoorlijn Amsterdam-Zaanstad, en een nieuwer gedeelte in het westen. Veruit de grootste werkgevers op Westerspoor-Zuid zijn te vinden in de sector handel, distributie en vervoer (met name de distributiecentra van Albert Heijn en Aldi). Naast deze grootschalige logistieke activiteit zijn er op Westerspoor-Zuid veel midden- en kleinbedrijven te vinden, uit sectoren als de metaal- en elektro-industrie, de grafische industrie, de bouw en de chemie (toeleveranciers aan de voedingsmiddelenindustrie). Met ruim 4.000 werknemers biedt Westerspoor-Zuid een zeer belangrijke concentratie van werkgelegenheid. De bereikbaarheid van dit bedrijventerrein wordt aanmerkelijk verbeterd door de aanleg van de Zuidelijke Randweg.Het bedrijventerrein heeft een actieve ondernemersvereniging: ondernemersvereniging Westerspoor die onder andere collectieve beveiliging heeft geregeld.

4. Bedrijventerrein Noorderveld

Bedrijventerrein Noorderveld, gelegen ten noorden van Zaanstad, is een terrein van circa 67 hectometer in oppervlak. Het terrein is goed bereikbaar, u bent snel op de snelweg A8 richting Amsterdam Noorderveld ligt naast bedrijventerrein Molletjesveer. Samen met dit bedrijventerrein is ook een bedrijvenvereniging opgericht die voor de beveiliging, parkmanagement, infrastructuur, verlichting en toekomstige ontwikkelingen op bedrijventerrein Noorderveld en -Molletjesveer zorgt. Ruim 130 leden behartigen de belangen van de lokale ondernemers.

5. Bedrijventerrein Zuiderhout

Bedrijventerrein Zuiderhout ligt direct naast het bedrijventerrein Westerspoor. Het terrein is 73,0 hectare groot.

6. Hoogtij

HoogTij ligt aan de zuidwestkant van Zaanstad, aan het Noordzeekanaal. Met Amsterdam, een zeehaven en Schiphol om de hoek, is uw onderneming op HoogTij deel van één van de vijf sterkste economische regio’s van Europa. Vestiging van uw bedrijf op HoogTij betekent dat u meeprofiteert van de sterke economie in de metropoolregio en de goed opgeleide en internationaal georiënteerde bevolking.HoogTij is aantrekkelijk door zijn diversiteit aan kavels, de ligging aan diepzeewater met de mogelijkheid tot aanleg van een eigen laad- en losfaciliteit, hoge milieucategorieën en kansen voor duurzaamheid.


Bronvermelding:

  1. Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Zaanstad zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, “Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016” en “Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017”
  2. Gemeente Zaanstad

 

    Comment Section

    0 reacties op “Kantoorruimte Huren Zaanstad

    Plaats een reactie


    *